Zandzoeker app helpt bij bespuitingen op zand

Syngenta komt met een app om te helpen bij het bepalen welke middelen er nog wel op welke grond gebruikt mogen worden en welke middelen niet. De Zandzoeker app moet helpen om te voorkomen dat er een verbod komt op de middelen Dual Gold en Gardo Gold. In eerste instantie mogen de middelen alleen niet meer gebruikt worden op de zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden. 

  • DSC06968.JPG

    De Zandzoeker app adviseert in het middelengebruik
Vanaf 14 maart 2019 is het niet meer toegestaan om de producten Dual Gold en Gardo Gold op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden te gebruiken. Syngenta geeft aan dat dit het resultaat is van de herregistratie van de werkzame stof s-metolachloor. "Het is duidelijk geworden dat een ongewijzigd gebruik leidt tot een voorstel van non-aproval, oftewel een verbod."
 
Dat probeert de producent te voorkomen en daarom is ook in overleg met het Ctgb, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocide, afgesproken het gebruik te beperken. Om telers en loonwerkers nog meer inzicht te geven in de gronden waar het middel gebruikt mag worden is ook nog de website www.zandzoeker.nl ontwikkeld. Voor de telefoon is een app ontwikkeld die eveneens zandzoeker heet. "Op de website en in de app kan per perceel gekeken worden waar – gebaseerd op de Grondsoortenkaart 2006 als de wettelijke basis voor de classificatie van gronden – en of Dual Gold of Gardo Gold wel of niet geadviseerd mogen worden."