Wetsvoorstel kentekening landbouwvoertuigen in januari klaar

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, wil in januari 2019 het wetsvoorstel voor de registratie en kentekening van landbouwvoertuigen naar de Kamer te sturen. Dat bleek op het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid van donderdag 13 december. CUMELA Nederland hoopt dat de wet vervolgens zo snel mogelijk door de Tweede Kamer behandeld wordt.

Het AO Verkeersveiligheid was de eerste gelegenheid om de meningen van de diverse partijen over de voorstellen voor registratie en kentekening van landbouwvoertuigen te peilen. Daarbij deed Van Nieuwenhuizen al wel de toezegging “de boeren met zo mogelijk lasten en zo min mogelijk rompslomp” te willen belasten.

Standpunten

Het meest uitgesproken was D66, die stelt dat iedereen die zich op de weg begeeft een kenteken hoort te hebben en is daarom voor de algemene kentekenplicht. Het CDA nam nog geen standpunt in. In het verleden was dit ook de partij die eraan bijgedragen heeft dat het kentekendossier al zoveel tijd gekost heeft. Iets waar Maurits von Martels (CDA) ook ronduit voor uitkomt. Tegen die achtergrond noemde hij het goed dat er nu een plan is dat door alle partijen gedragen wordt.

Belangrijke vraag voor Von Martels is of de verkeersveiligheid door het wetsvoorstel wel wordt verbeterd. Hij pleit ervoor om daarbij ook te kijken naar meer fysieke scheiding van landbouwvoertuigen en fietsers.

Geen lastenverzwaring

Een ander belangrijk aandachtspunt voor het CDA is een lastenverzwaring voorkomen. Zo vraagt Von Martels de garantie dat er geen wegenbelasting en provinciale opcenten worden gekoppeld aan de kentekenverplichting. Hij wil dat er niet meer geregeld wordt dan de Europese verplichtingen. Ook de vrijstelling van APK-plicht voor uitsluitend landbouwgebruik levert een vraag op. “Is die juridisch houdbaar?”

De VVD hield zich een beetje op de vlakte en wacht het wetsvoorstel voor de APK-plicht en het trekkerkenteken eerst maar af. De PVV bij mondde van Roy van Aalst is kritisch over de APK-plicht in combinatie met de verkeersveiligheid. Zij zien meer in verbetering van de weg om de verkeersveiligheid aan te pakken. Ook werden er vraagtekens gezet bij de handhaving op APK en kentekens. “Is dat wel mogelijk.”

Wetsvoorstel komt er aan
Minister Cora van Nieuwenhuizen benadrukte nog eens dat de registratie van alle (land)bouwvoertuigen noodzakelijk is voor effectieve controle op de APK-plicht. De Europese Commissie neemt volgens de minister geen genoegen met niet registreren. Ondertussen is het streven, zo bleek op de AO, om het wetsvoorstel in januari 2019 naar de Kamer te sturen.

Hero Dijkema, beleidsadviseur landbouwverkeer en vervoer bij CUMELA Nederland, hoopt dat het voorstel daarna zo snel mogelijk door de Tweede Kamer behandeld wordt en aangenomen wordt. ”Anders komen we in grote tijdnood voor inrichting van het registratie- en APK-systeem.” De consequentie is dan dat er een miljoenenboete vanuit Brussel wordt opgelegd, omdat Nederland geen APK-systeem voor landbouwvoertuigen heeft.