Wet DBA opnieuw opgeschort

Opdrachtgevers en ZZP’ers kunnen tot 1 januari 2020 op de huidige manier blijven samenwerken. Tot die tijd is in elk geval de handhaving van de Wet deregulering Arbeidsrelaties opgeschort. Alleen waar duidelijk sprake is van een dienstbetrekking terwijl er als zzp’er wordt gewerkt kan nog worden opgetreden. Al zal ook dan geen boete worden gegeven.

 

Met het nieuwe uitstel willen minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën de huidige onzekerheid rond de nieuwe wet DBA wegnemen. De wet was bedoeld om schijnzelfstandigheid aan te pakken, maar leidde vooral door onduidelijkheid omdat de VAR verklaring werd afgeschaft, maar er geen alternatief beschikbaar was. Omdat overleg tussen de betrokken partijen en de Belastingdienst geen duidelijkheid opleverde over goede contractafspraken werd handhaving van de wet uiteindelijk opgeschort.

In een brief aan de Tweede Kamer geven de beide bewindslieden nu aan de opschorting te verlengen tot 1 juli 2020. Dit betekent dat ondernemers waarbij achteraf wordt vastgesteld dat wel sprake is van een arbeidsrelatie er geen boete en naheffing wordt opgelegd. Wel willen de bewindslieden wel op meer plaatsen controle uitoefenen.

Niet concurreren

Met de nieuwe wet wil de regering vooral voorkomen dat ZZP’ers werken voor een te laag tarief, waarbij ze zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of pensioen kunnen opbouwen. Ook wil ze voorkomen dat bedrijven een concurrentienadeel hebben doordat andere ondernemers via handige constructies lonen drukken en risico’s afwentelen. Ze wil voorkomen dat vaste werknemers, flexwerkers en zzp’ers concurrenten worden van elkaar.

Een belangrijk probleem in de nieuwe wetgeving is het begrip gezagsrelatie. Denk in onze sector aan een tractorchauffeur die meerijdt in een zandtransport of tijdens de silageoogst. Hij werkt zelfstandig, maar moet zich aanpassen aan de afspraken in het treintje. Het kabinet wil nu in overleg met de betrokken partijen gaan overleggen over de knelpunten en wil in een zogenaamde hoofdlijnenbrief nog voor de zomer het begrip gezagsrelatie verduidelijken. Of dat zal lukken, moet nog blijken, maar in elk geval de komende twee jaar hoeven de bedrijven geen zorgen te hebben dat ze een naheffing of boete krijgen.