Waarde mest daalt

Door de dalende prijzen voor sommige kunstmeststoffen, zakt de waarde van mest als vervanger van kunstmest al enkele maanden. Inmiddels ligt de waarde van vleesvarkensmest al rond de 14 euro.

De bemestende waarde van vleesvarkensmest is bepaald op basis van de standaardgehalte van de mest. Bij vleesvarkensmest is dit: 7 kg stikstof (70% werkzaam); 4 kg fosfaat; 7,2 kg kali; 1,8 kg magnesium. De afgelopen weken is alleen de waarde van N in de mest hoger geworden. De andere elementen werden goedkoper waardoor de waarde van de mest gedaald is. Alle prijzen zijn gebaseerd op de marktwaarde van kunstmest exclusief BTW,  (Bron: LEI). 

De berekende waarde geeft aan, wat de mest die een akkerbouwer ontvangt, bespaart op kunstmest.