Vrees voor grote problemen bij mestverwerkers door nieuwe eisen

CUMELA Nederland constateert dat de nieuwe eisen over de weegvolgorde tot grote problemen gaan leiden bij de mestverwerkers in Nederland. Deze veelal professionele bedrijven hebben juist de afgelopen jaren gekozen om de wegingen bij hen op de locatie te laten plaatsvinden. "Onbegrijpelijk is het dat de overheid nu juist deze ondernemers dwingt om voor de wetgeving weer met andere weeggegevens te gaan werken."

Mestverwerkers hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in weging op locatie. "Dat deden deze bedrijven nadat ze constateerden dat de ‘gewogen’ gewichten lang niet altijd juist waren", zegt Hans Verkerk, beleidsmedewerker meststoffendistributie bij CUMELA Nederland. "Ze hebben daarop hun eigen verantwoordelijkheid genomen en hun leveranciers daarop aangesproken. Vervolgens hebben zij leveranciers verplicht om in het vervolg op de weegbrug op hun locatie te wegen, zodat de weging onder hun eigen toezicht kan plaatsvinden. Ze constateren dat de balans tussen aan- en afvoer van de verwerkingslocatie daardoor weer in evenwicht is."
 
Verschillen in gewichten
 
"Onbegrijpelijk is het dat de overheid nu juist deze ondernemers dwingt om voor de wetgeving weer met andere weeggegevens te gaan werken", zegt Verkerk. "Dat treft juist de bedrijven die precies hebben gedaan wat de overheid steeds roept: de eigen verantwoordelijkheid nemen, de ketenpartijen aanspreken op verkeerd gedrag en zelf een beter voorbeeld geven. Ze moeten nu weer gaan werken met gewichten die buiten hun zicht zijn vastgesteld. Ze kunnen niet anders (en moeten dat in een deel van de gevallen ook nog vanuit de vergunningen) dan toch ook op de eigen locatie wegen."
 
Door de situatie die nu ontstaat kan het straks gebeuren dat de gewichten die uit de weging bij de veehouder naar voren kwamen, bij de verwerker anders uitpakken. "Hierdoor ontstaan natuurlijk grote communicatie- en financiële problemen met leveranciers die verschillen in gewichten zien tussen wat is afgevoerd en wat is ingenomen. Bovendien leidt het geheel tot een onnodige toename van kosten", aldus Verkerk die de gevolgen van het nieuwe beleid schetst. "CUMELA Nederland heeft keer op keer aangedrongen op een andere werkwijze juist voor deze ondernemers die het goed wilden doen. Helaas wil de overheid hier niet naar luisteren."
 
Aanpassen van weegsystemen

Per 1 oktober 2019 treden ook nieuwe regels over het weegbewijs of weegbriefje in werking. Die verplichten de vervoerder om het bewijs van wegen te hebben, en dit ook bij de vracht in het voertuig te hebben, gedurende het vervoer van de vracht. Het bewijs mag zowel op papier of elektronisch zijn en moet na afloop van het vervoer in de mestadministratie van de vervoerder worden opgenomen. Hier wordt dieper op ingegaan in het artikel van de week. 

Praktische consequentie voor aanboord-weegsystemen is dat in een deel van de gevallen de software in de weegcomputer moet worden aangepast. Afhankelijk van de weegcomputer kan het zo zijn dat het weegsysteem opnieuw moet worden geijkt. Daarom gaat deze wijziging ook pas per 1 oktober 2019 in, zodat vervoerders nog de tijd hebben om hun aanboord-weegsystemen te laten aanpassen en zo nodig opnieuw te laten ijken. 

Niet alle weegsystemen kunnen aangepast worden

"We hebben een aantal leveranciers van weegsystemen gevraagd of al hun weegsystemen kunnen worden aangepast", zegt Verkerk. Die rondvraag leverde de volgende resultaten op. D-Tec/VMA gaf aan dat alle systemen die na 2003 door dit bedrijf zijn geleverd kunnen worden aangepast. Reek Weegtechniek laat weten dat weegsysteem AE 33 niet meer aan te passen is en ook Welvaarts Weegsystemen laat weten dat het weegsysteem W-9000 niet meer aan te passen is. 

Wanneer de weegsystemen niet aan de nieuwe eisen kunnen voldoen geldt het volgende: In die gevallen kan worden gewerkt met uniek genummerde weegbriefjes waarop het unieke keuringsnummer en het adres van de weeginstallatie is voorgedrukt. Dit zorgt ervoor dat altijd herleidbaar is met welk weegwerktuig de weging heeft plaatsgevonden.