Voorkom oranje en gele velden

"Probeer verkleuring van vanggewas na de inzet van glyfosaat te minimaliseren." Die boodschap gaf Wim Claessens de cumelaondernemers mee tijdens de ledenbijeenkomst van de sectie agrarisch loonwerk van Cumela Nederland. "We hopen op deze manier de publieke opinie niet nog meer negatief te beïnvloeden."   

 

Claessens, van Claessens Agri-service, deed deze oproep naar aanleiding van de commotie die een jaar eerder ontstond. Toen leverde de oranje kleur bij burgers de vraag op of dit wel gezond is. "Nu dit jaar alle mais een verplichte onderzaai heeft ondergaan neemt het aantal velden waar vernietiging van dit vanggewas nodig is alleen maar toe", zegt Claessens. Dat houdt in dat er op nog meer velden een vanggewas vernietigd moet worden. 

"Op sommige gronden en met sommige vanggewassen kan dit prima door een grondbewerking. Op veel percelen zal echter een bespuiting met glyfosaat nodig zijn om met een schone lei te kunnen beginnen." Wat betekent dat als er niets gedaan wordt er nog meer velden geel of het oranje kleuren. Vooral de kleur oranje valt op doordat het een onnatuurlijke kleur is. 

Snelle grondbewerking
"Om te voorkomen dat veel percelen weer geel of oranje kleuren adviseren wij om ongeveer vijf á zeven dagen na de bespuiting alsnog een grondbewerking uit te voeren om de verkleuring te minimaliseren. De werking van het middel wordt hierdoor niet negatief beïnvloed. We hopen op deze manier de publieke opinie niet nog meer negatief te beïnvloeden. We moeten hiervoor echt ons best gaan doen."