Volledig elektrische Keestrack-verwerkingslijn in Estse kalksteengroeve

In augustus werd een mobiele Keestrack-verwerkingslijn, bestaande uit een R6e-percussiebreker en een driedeks C6e-fijnzeef op rupsbanden, in bedrijf gesteld in de Väo-kalksteengroeve bij Tallinn in Estland. De twee e-uitvoeringen voor volledig elektrisch bedrijf op netstroom hebben een verwerkingscapaciteit van maximaal 400 ton per uur bij vier afzonderlijke eindproducten.

 • Keestrack_PT 1.jpg

  Het gecombineerde totale gewicht van 95 ton en de onafhankelijke dieselelektrische aandrijving met plug-in-optie maken flexibele verplaatsingen mogelijk.
 • Keestrack_PT 2.jpg

  Lage emissieniveaus bij de verwerking zijn in de nabije omgeving van een woonwijk een belangrijke factor.
 • Keestrack_PT 4.jpg

  Met twee kabels van 200 meter vanaf het geïnstalleerde transformatorstation dekt de 400V-netvoeding de volledige oppervlakte van de steengroeve.
 • Keestrack_PT 5.jpg

  De schakelkast wordt bij de R6e geplaatst voor de aansluiting van de volledige breek- en zeeflijn.
 • Keestrack_PT 6.jpg

  De externe 'plug-out'-aansluiting van de Keestrack R6e verzekert de voeding van de driedeks-C6e-fijnzeef. Een gegevenskabel verzekert de communicatie tussen de machinesturingen.
 • Keestrack_PT 7.jpg

  Met korrelgroottes 0/4, 4/16, 16/32, 32/63 produceert de Keestrack-verwerkingslijn in de steengroeve zelf vier afzonderlijke eindproducten.

De firma Paekivitoodete Tehas levert grondstoffen voor de wegenbouw- en bouwsector in Estland. De twee kalksteengroeves Väo en Maardu, nabij de hoofdstad Tallinn, leveren zo’n 750.000 ton per jaar. De gewonnen kalksteen werd altijd per vrachtwagen vervoerd en elders verwerkt. In verband met de oprukkende stad en de CO2-doelstellingen is er nu gekozen voor een mobiele verwerkingslijn in de mijn. Keestrac leverde hiervoor de R6e-percussiebreker op rupsbanden in combinatie met de mobiele driedeks Keestrack C6e-fijnzeef. Het dieselelektrische aandrijfconcept van de Keestrack-e-uitvoeringen met plug-in-optie op het lokale stroomnet was doorslaggevend voor deze keuze. Twee kabels van 200 meter van het 400V-transformatorstation in de groeve voeden de R6e-percussiebreker en de gekoppelde C6e-fijnzeef. De zeef wordt via een voedings- en communicatiekabel rechtstreeks op de breker aangesloten voor gegevensuitwisseling tussen de machinesturingen. Als de verwerkingslijn moet worden verplaatst, worden beide machines van het stroomnet losgekoppeld en verplaatsen ze zich op eigen kracht dankzij de geïntegreerde dieselgeneratoren. Sinds medio dit jaar halen de werkteams bestaande uit drie operators (graafmachine, wiellader en verwerkingslijn) het vooropgestelde doel van 3000 ton per dag in één lange of als alternatief twee korte shifts, wat een aanzienlijke besparing betekent ten opzichte van de oorspronkelijke drieploegendienst met in totaal vijftien arbeidskrachten. In vergelijking met het dieselelektrische bedrijf zijn de exploitatiekosten dankzij de goedkopere netstroom bijna € 100.000,- per jaar lager. Ook wordt er jaarlijks ongeveer 400 ton minder CO2 uitgestoten. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het wegvallen van het vrachtwagenverkeer.