Vogelgriep in Swifterbant; vervoersverbod

In Swifterbant (Flevoland) is bij een pluimveebedrijf met circa 40.000 legkippen vogelgriep vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Het gaat waarschijnlijk om de milde H5-variant.

Vanaf donderdag 27 februari 2014 om 14:00 uur geldt er in een zone van ruim een kilometer rond het bedrijf in Swifterbant een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen dit gebied liggen geen andere pluimveebedrijven. Ook het uitrijden van mest van bedrijven waar pluimvee wordt gehouden is in het gebied niet toegestaan. Een kaartje van het gebied is bijgevoegd.

Voor de export van mest, waarvoor een gezondheidsverklaring van de NVWA nodig is, zal in Client Export Mest weer de langere procedure met handmatige goedkeuring door de NVWA nodig zijn.