Vogelgriep in Bruchem: vervoersverbod

In Bruchem is bij een pluimveebedrijf met ruim 10.000 legkippen vogelgriep vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Het gaat waarschijnlijk om de milde H5-variant.

Vanaf donderdag 13 maart 2014 om 17:00 uur geldt er in een zone van ruim een kilometer rond het bedrijf in Bruchem een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Dit verbod geld in principe voor 21 dagen. Ook het uitrijden van mest van bedrijven waar pluimvee wordt gehouden is in het gebied niet toegestaan. Vervoer over de autosnelwegen zonder te stoppen voor laden of lossen is wel toegestaan.

Voor de export van mest, waarvoor een gezondheidsverklaring van de NVWA nodig is, zal in Client Export Mest de langere procedure met handmatige goedkeuring door de NVWA nodig zijn.