Versnelde maisoogst

De wind van afgelopen week heeft op veel plaatsen de maisoogst flink versneld. Omgewaaide stukken worden zo snel mogelijk gehakseld om verlies te voorkomen. De oogst is ook een moment om het perceel nog een keer goed te beoordelen op onkruid stelt Jan Bongers van Bayer. “Dat laat zien waar volgend jaar extra actie nodig is.”

  • Platte mais.jpg

    Geknikte mais kan het beste zo snel mogelijk worden gehakseld.
  • Haagwinde.jpg

    Dit is het moment om veehouders te laten zien dat het zinvol is om een extra haagwinde bestrijding te doen.

De maisoogst was dit jaar al vroeg begonnen, maar kreeg deze week een extra aanjager door de eerste najaarsstorm. Op veel plaatsen ging mais om en die kan nu het beste zo snel mogelijk gehakseld worden. Dat voorkomt schimmelvorming, afsterving en verdere vervuiling door opspattend water. Uit reacties op Facebook en Twitter blijkt dat in het hele land percelen getroffen zijn en bedrijven aan de slag zijn gegaan.

Net als andere jaren is de oogst het perfecte moment om te controleren of de onkruidbestrijding dit voorjaar gelukt is. Let hierbij vooral op percelen waar gladvingergras, haagwinde, kamille en veelknopigen voorkomen. Haagwinde is vanuit de cabine direct te zien, maar andere onkruiden komen vaak tevoorschijn als de mais er af is. Probeer die plaatsen en onkruiden te noteren en eventueel met de veehouder te bespreken. Zeker als er volgend jaar weer mais wordt geteeld kan dit helpen om volgend jaar nog gerichter het juiste herbicide te kiezen.

De oogst is ook een goed moment om met de veehouder de haagwinde bestrijding te bespreken. Schade is goed zichtbaar en het is het moment om de noodzaak van een dubbele strategie te bespreken.