Verbod sleepvoetbemester uitgesteld

Het gebruik van de sleepvoetbemester voor het uitrijden van mest of zuiveringsslib blijft ook in 2017 mogelijk. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft het voorgenomen verbod in elk geval met een jaar uitgesteld.

  • DSC01455 (Medium).JPG

    Bij sleepslang bemesten blijft de sleepvoet toegestaan mits er wordt verdund met water.

Tot het uitstel heeft de staatssecretaris van Economische Zaken besloten omdat er volgens hem nog geen bruikbare alternatieven zijn. Het voorgenomen verbod was een maatregel in het kader van de vermindering van de ammoniakuitstoot in het PAS programma. Bij het voornemen om de sleepvoet per 1 januari 2017 te verbieden was de verwachting dat er inmiddels een alternatief beschikbaar zou zijn. Omdat het onderzoek hiernaar nog niet is afgerond heeft Van Dam nu besloten om het verbod op te schorten. In zijn toelichting geeft hij aan, te verwachten dat alternatieve methoden pas op zijn vroegst op 1 januari 2018 beschikbaar zijn.

Helemaal verdwijnen zal de sleepvoet niet, want bij toediening via een sleepslang van mest verdund met water blijft gebruik wel mogelijk. Op zand en lössgrond is de sleepvoet al sinds 1 januari 2010 verboden.