Verbod glyfosaat op verhardingen definitief

Met de publicatie in de Staatscourant, is deze week bekend gemaakt welke uitzonderingen er komen op het verbod op het gebruik van professionele chemische onkruid- en plaagbestrijding buiten de landbouw. Volgende week woensdag volgt volgens het ministerie van economische zaken publicatie van het verbod dat in zal gaan op 31 maart.  Vanaf dat moment is  het gebruik van glyfosaat op verhardingen niet meer toegestaan. 

  • verharding.JPG

    Dit seizoen al moet alle onkruidbestrijding op verharding via een mechanische methode.

Het nu afgekondigde verbod betekent dat chemische onkruidbestrijding alleen nog in de landbouw mag plaats vinden en op een aantal terreinen die onder de uitzondering vallen. Het gaat direct in voor de onkruidbestrijding op verhardingen wat betekent dat vooral gemeenten en bedrijven die een groot verhard terrein hebben alles met borstelen, branden of stomen onkruidvrij moeten houden. Door veel bedrijven is hier al op geïnvesteerd, maar het is onduidelijk of er straks voldoende machines beschikbaar zijn om dit werk uit te voeren. Vooral omdat veel gemeenten hier nog nauwelijks op voorbereid lijken. Voor de cumelasector betekent het vooral een uitbreiding van de werkzaamheden. Mechanisch beheer is vaak een combinatie van vegen en borstelen en daarna branden of stomen. Uit onderzoeken blijkt dat dit gedurende het jaar ook vaker herhaald moet worden.

Opmerkelijk blijft dat particulieren nog wel van chemische middelen gebruik mogen maken. Het betekent dat de burgerbewoner van een plattelandswoning gewoon glyfosaat uit de bouwmarkt mag blijven gebruiken om zijn erf onkruidvrij te maken, maar dat de loonwerker die het professioneel gebruikt bij bijvoorbeeld graslandverbetering zijn terrein niet mag behandelen. Onder het verbod vallen ook de middelen die nu als laag risico middelen worden bestempeld zoals Ultima. Ook deze middelen mogen alleen in de uitzonderingssituaties worden gebruikt.

Dit jaar mogen buiten de verhardingen nog wel chemische middelen voor bestrijding van onkruid en plagen worden gebruikt. Staatssecretaris Dijksma geeft in een toelichting aan dat dit verbod waarschijnlijk in zal gaan op 1 november 2017. De langere tijd om dit verbod voor te bereiden is volgens haar nodig om de uitzonderingen, zoals bestrijding van eikenprocessierups en een aantal woekerende onkruiden zoals duizendknoop en ambrosia te bestrijden. Een uitzondering is er ook voor de sportterreinen. Dankzij de Greendeal die is afgesloten krijgen deze terreinbeheerders een langere periode om chemievrije technieken en beheerssystemen te ontwikkelen.

Het verbod per 31 maart betekent dat vanaf komende maand alle onkruidbestrijding op verhardingen mechanisch moet gebeuren. De quad mag alleen nog uit de schuur voor bijvoorbeeld luchthavens, defensieterreinen en terreinen waar brandgevaar aanwezig is (petrochemische industrie). Uitzonderingen zijn er ook voor de ballastbedden van spoor- en trambanen, campings en ruimtes rond groepsaccommodaties. Op deze plaatsen mag voorlopig nog wel een chemische onkruidbestrijding plaats vinden.