Verbazing over verplichte mestverwerking

Vol verbazing is bij CUMELA Nederland gereageerd op het deze week gepresenteerde SER rapport versnelling duurzame veehouderij. Vooral het door voorzitter Nijpels aangewakkerde voorstel voor verplichte verwerking van overschotmest  oogst ongeloof. “Plotseling wordt de 25 jaar oude huisvuilvariant weer uit de kast gehaald.”

  • mest laden bijw.jpg

    In de plannen van Nijpels zou alle afgevoerde mest langs een verwerking moeten.

In het deze week gepresenteerde SER rapport geeft een commissie van wijze mannen staatssecretaris Martijn van Dam advies hoe het nu verder moet met de veehouderij. Naast een stimulering van duurzame voorlopers deed voorzitter Ed Nijpels het voorstel om veehouders te verplichten om alle overschotmest te verwerken. Binnen de sectie meststoffen van CUMELA Nederland staat deze vooral bekend als de huisvuilvariant. Dat wil zeggen dat elke m3 mest die niet op eigen bedrijf geplaatst kan worden wordt afgevoerd naar een verwerkingsfabriek. Opvallend vindt voorzitter Jaap Uenk van de sectie meststoffen. : “25 jaar geleden lag die variant ook op tafel en die is toen door het landbouwbedrijfsleven linea recta naar de prullenbak verwezen. Datzelfde bedrijfsleven ziet dat nu als deelnemer aan de commissie Nijpels als oplossing.”

Niet geraadpleegd

Vreemd vindt Uenk het dat bij zo’n groot probleem voor de veehouderij waarover een groot aantal deskundigen zijn geraadpleegd niemand met zijn organisatie contact heeft opgenomen. “Terwijl wij er al jaren voor zorgen dat voor alle mest een oplossing wordt gevonden.”

Hij blijft zich verbazen dat wordt gesteld dat verplichte mestverwerking voor overschotmest gaat zorgen voor lagere kosten. “Als dat de oplossing is, zouden er nu toch volop initiatieven moeten zijn. Want iedereen die tegen lagere kosten mest kan verwerken krijgt volop aanbod. Daar is geen sturing via een regeling voor nodig. Dat ze er niet zijn, bewijst volgens mij dat er nog geen voor mest bewezen technieken en koopkrachtige afzetmarkten zijn om werkelijk tegen lagere kosten mest te verwerken. Dat zal met een verplichte regeling niet veranderen terwijl je dan wel de huidige afzetkanalen afsnijdt.”