Veel grasland nog niet hersteld van droogte

Na een extreem lange periode van droog weer zijn veel weides weer groen geworden. DLF waarschuwt nu echter voor een grasmat die nog niet van optimale kwaliteit is. "Onkruiden en slechte grassen hebben na de droogte de ruimte gekregen." Het advies is dan ook een voorjaarsschoonmaak voor het grasland.  

Na de extreme droogte van 2018 moest veel grasland doorgezaaid worden en in het slechtste scenario zelfs helemaal opnieuw ingezaaid worden. DLF meldt nu dat die percelen nog niet allemaal op volle sterkte zijn. "De wortels zijn nog onvoldoende ontwikkeld en daardoor is de graszode minder veerkrachtig. In aanloop naar het nieuwe seizoen verdient het grasland extra aandacht."

Dit geldt eveneens voor de percelen die niet opnieuw ingezaaid zijn of doorgezaaid hoefden te worden. Daar kregen onkruid en slechte grassen de ruimte om zich te ontwikkelen. "De meeste percelen zijn wel weer groen geworden, maar dat wil niet zeggen dat het huidige gras van optimale kwaliteit is."

Uitkammen en doorzaaien

De adviezen om het grasland weer in topvorm te brengen zijn uitkammen, verwijderen en doorzaaien. Met de egg worden de slechte grassen verwijderd, waaronder het ondiep wortelende ruwbeemd. Zo worden tevens de dode grassen uitgekamd. Als voorbeeld noemt DLF de Evers Grass Profi, voorzien van zware eggetanden, die het mogelijk maakt om de grasmat intensief te bewerken. Een fronteg bereid het grasland voor, waarna in een werkgang doorgezaaid kan worden.Maar er zijn inmiddels vele eggen, weideslepen en beluchters op de markt om grasland te bewerken. 

Het grote voordeel van doorzaai ten opzichte van herinzaai is een besparing op de kosten. "Ook krijgt het verzwakte grasland extra stevigheid en draagkracht", stelt DLF Voor de herinzaai wordt de Vredo Agro doorzaaier veel gebruikt. Met het dubbele V-vormige schijvenprincipe wordt een kleine snede in de grond gemaakt, waarbij het zaad tussen de schijven in de grond wordt gedoseerd. Een aandrukrol drukt de grond aan. Andere mogelijkheden zijn het gebruik van een zaaimachine op de eg, waarmee tegelijkertijd het zaad op de bodem wordt gebracht. Dan is het wel belangrijk dat de bodem na het kiemen voldoende vochtig blijft.  Tot slot luidt het advies om bij doorzaai te gaan voor een snel kiemend grasras, waarvoor de bodemtemperatuur laag mag zijn.