Vanaf 1 april geen papieren VDM meer indienen bij forfaitair transport door landbouwer

Vanaf 1 april mag een VDM (Vervoersbewijzen Dierlijke Mest) alleen nog digitaal ingediend worden. Dan kan de VDM alleen nog via RVO.nl ingediend worden. Richard Wolting van CUMELA Advies gaat in op deze veranderingen en andere zaken waar vervoerders van mest mee te maken krijgen.

  • van vliet mist.JPG

    Het papieren VDM stopt eind maart, vanaf 1 april kan dit alleen nog digitaal

"In het onlangs gepubliceerde bericht op CUMELA Nederland is aangegeven dat RVO vanaf 1 april 2019 alleen nog digitaal ingediende VDM accepteert. Een VDM van een forfaitair transport (behalve een verzamel-VDM) kan en mag tot en met 31 maart 2019 nog op papier worden ingediend door de vervoerder", zegt Wolting

Geregistreerd vervoerder

Dit moet dan 10 dagen na het forfaitair transport gebeuren. "Dit zijn transporten van mest die zijn vrijgesteld van het wegen, bemonsteren en analyseren. Er is geen AGR/GPS nodig en wanneer de landbouwer zelf vervoerder is, is een geregistreerd vervoerder niet verplicht. In dergelijke gevallen is de landbouwer zelf verantwoordelijk voor het indienen van het VDM binnen 10 dagen na transport op mijn.rvo.nl. Zie voor alle mogelijke forfaitaire transporten/vrijstellingen de informatie op de website van RVO."

Wanneer er voor de boer mest vervoert wordt en wanneer hij, bijvoorbeeld mest wil en kan afzetten onder de vrijstelling boer-boer transport, of wanneer de mest voor de landbouwer afgevoerd wordt naar een particulier dan moet dit door een geregistreerd vervoerder gebeuren. Dat wordt een vervoerder door zich aan te melden bij RVO als intermediair. "Zie voor meer informatie omtrent deze aanmelding de website van RVO. Wilt of moet u dit nog regelen onderneem dan nu actie, de procedure van aanmelding duurt minimaal 6 weken", aldus Wolting.

Binnen een straal van tien kilometer

"Geregeld komt bij ons de vraag binnen of het mogelijk is boer-boer transport en de vrijstelling voor mestverwerkingsplicht Regionale Mestafzet Overeenkomst (RMO) te combineren", zegt Wolting wanneer hij verder ingaat op het onderwerp. "Dit is mogelijk, maar alleen wanneer de landbouwer die de mest levert voldoet aan zowel de voorwaarden van boer-boer transport als RMO. De mest mag niet in de opslag van een afnemer gelost worden maar moet gelijk worden toegediend/uitgereden op het land. Op het VDM moet zowel opmerkingscode 32 als 71 ingevuld worden. Wanneer de loslocatie hemelsbreed verder dan de  maximale tien kilometer van de productielocatie ligt kan dit niet en vervalt de vrijstelling van wegen, bemonsteren en analyseren. Een geregistreerd vervoerder is verplicht en er is AGR/GPS nodig."