Twee afvalverwerkers voor EPR

Voorlopig zijn er twee afvalverwerkers beschikbaar om de eikenprocessierups (EPR) te vernietigen. In Dordrecht moeten de restanten in kunststofboxen worden aangeleverd, in Alkmaar mag dat in big bags.

 

Nico Willemsen, bij CUMELA Nederland belast met het EPR-dossier, hoopt dat er binnenkort meer verwerkers beschikbaar komen voor het afval. “Met het verpakken in big bags komen er betere mogelijkheden om de restanten van de eikenprocessierups machinaal te verwerken en in de verbrandingsovens te brengen. Hoe dat precies moet, hopen we maandag 22 juli te weten als de nieuwe veiligheidsvoorschriften voor het aanleveren van dit afval bekend moeten worden.”

Tot het opstellen van nieuwe veiligheidsvoorschriften is afgelopen dinsdag besloten bij het tweede overleg over de problemen met het ontdoen van de restanten van de eikenprocessierups. In dat overleg hebben de afvalverwerkers ook toegezegd om met een oplossing te komen voor het probleem. Het eerste resultaat daarvan is dat plastic boxen met EPR-restanten verwerkt kunnen worden bij Zavin in Dordrecht. Bij HVC in Alkmaar mag het afval in big bags worden aangeleverd. Bij deze centrale komen er wel venstertijden voor het aanleveren van dit afval.

Doorrekenen

Bij beide centrales gelden nu wel extra eisen voor het aanleveren van het afval en dat zal leiden tot hogere kosten. Volgens Willemsen kunnen veel bedrijven dat doorberekenen aan de opdrachtgevers. “Als het werk is aangenomen wordt voor de aanbestedende diensten de UAV van kracht. Dit betekent dat je als uitvoerende partij je kunt beroepen op Hoofdstuk III § 5 (verplichtingen opdrachtgever), lid 6: Daarin staat dat indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, wijzigingen van het werk, welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, kunnen worden verrekend als meerwerk."  Hij adviseert bedrijven om deze bepaling te volgen en opdrachtgevers hiervan tijdig op de hoogte te stellen.