Tonnen schade door sluiten Botlekbrug

Op jaarbasis lijden bedrijven en opdrachtgevers tonnen schade als gevolg van de afsluiting van de Botlekbrug voor land(bouw)voertuigen. CUMELA eist daarom dat zelfrijdende mobiele werktuigen, zoals graafmachines en shovels, en (land)bouwvoertuigen weer worden toegelaten op de Botlekbrug. Maandag is er een hoorzitting over deze eis.

  • Botlekbrug.jpg

    Om aan de overkant van de brug te komen moeten bedrijven nu anderhalf uur omrijden.

Om weer toegang tot de brug te krijgen begon CUMELA Nederland, mede namens een aantal betrokken ondernemers, een bezwaarprocedure tegen het verkeersbesluit van de gemeente Rotterdam. Door dit besluit wordt het fietspad over de Botlekbrug aangewezen als verplicht fietspad en mag (land)bouwverkeer er niet over. Maandagmiddag 24 juni vindt een hoorzitting over het verkeerbesluit plaats. 

De totale schade voor overheid en bedrijven door het afsluiten van de Botlekbrug loopt in de tonnen, zo schat Hero Dijkema,beleidsmedewerker (land)bouwverkeer en vervoer bij CUMELA Nederland. . Dit doordat ondernemers nu een alternatieve route moeten gebruiken om materieel op de juiste plaats te krijgen. Die route levert per dag anderhalf uur extra reistijd op. “Dit kost gemiddeld 120 euro. Dat bedrag moet worden doorberekend aan de opdrachtgever, maar dat lukt zeker niet altijd. Rijkswaterstaat kan dit soort schade in de toekomst voorkomen door ook rekening te houden met (land)bouwvoertuigen die over hun kunstwerken rijden”, stelt Dijkema,  

Door steden en dorpen

Het levert ondernemers en de maatschappij extra kosten op, maar het heeft ook gevolgen in geval van calamiteiten en voor het onderhoud in één van belangrijkste economische mainports van Nederland: de haven van Rotterdam. Een andere vervelende consequentie van de sluiting van de brug is dat materieel en trekkers door dorpen en steden moeten rijden. Een onwenselijke situatie, stelt Dijkema. “Dat is juist wat we met (land)bouwverkeersnetwerken proberen te voorkomen. Ook de invoering van het kenteken met de daarbij horende hogere rijsnelheid moet gaan helpen om de zware voertuigen te laten verdwijnen uit de dorpskernen.”

Dijkema wijst erop dat op de Botlekbrug nog ruimte kan worden gemaakt voor het (land)bouwverkeer. “We hebben al een goede suggestie voorhanden. We kunnen namelijk de hoofrijbaan over de Botlekbrug gebruiken. Dat is een 80-kilometerweg.”

Rijkswaterstaat moet omrijden voorkomen

CUMELA roept Rijkswaterstaat op het gesprek te openen en elkaar ook op andere plaatsen op te zoeken. “We merken namelijk dat op meerdere plaatsen Rijkswaterstaat het belang van het (land)bouwverkeer uit het oog verliest, waardoor bedrijven nu al snel een uur of meer moeten omrijden. Afsluitingen van kunstwerken dragen niet bij aan een goed netwerk van veilige routes voor dienstverleners en leveren extra CO2-uitstoot op. Het verkeersbesluit treft een groep ondernemers die ondertussen een belangrijke bijdrage levert aan de economie.”