Toekomst sleepvoet op mestbijeenkomst

Het uitrijseizoen nadert en nog steeds is er geen duidelijkheid rond het aangekondigde verbod van de sleepvoet. Hoewel het ministerie zich nog in stilte hult, wil CUMELA Nederland de leden wel bijpraten over het onderwerp. Het is één van de onderwerpen van drie speciale bijeenkomsten over mest.

  • DSC07310.JPG

    Het ministerie wil de sleepvoet verbieden voor het uitrijden van onverdunde mest. Na bijmenging van water zou gebruik wel toegestaan moeten blijven.

Naast het aankomende verbod op de sleepvoettechniek is er op deze bijeenkomsten veel aandacht voor het sectorplan ‘Samen werken aan een eerlijke keten’ om de mestfraude aan te pakken. Tijdens de bijeenkomst legt Jaap Uenk, voorzitter van de sectie meststoffendistributie van CUMELA Nederland uit welke acties er worden ondernomen en hoe de sector kan werken aan het uitbannen van fraude. Natuurlijk is de inspraak van ondernemers uit de sector zeer gewenst.

Tweede onderwerp van deze bijeenkomsten is het zesde nitraatactieprogramma. Dit programma ligt inmiddels in Brussel ter beoordeling, maar zal dit jaar weinig invloed op het werken hebben zo lijkt het. Daarentegen gaat er als dit programma doorgaat vanaf 2019 veel veranderen. Hans Verkerk, secretaris van de sectie meststoffendistributie legt uit welke maatregelen er zijn en hoe we daar als sector mee om kunnen gaan.

Het derde onderwerp is nog met veel raadselen omgeven. Hoewel al enkele jaren geleden is aangekondigd dat er een verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester zou komen, is dit verbod nog steeds niet opgenomen in de Staatscourant. Toch zijn er geluiden dat het ministerie nog dit seizoen met een verbod wil komen voor het gebruik met onverdunde mest. Hoewel er nog weinig bekend is, wil de sectie wel graag spreken over de mogelijke maatregelen en hoe je daar als bedrijf mee om kunt gaan.

Wie meer wil weten kan zich melden op één van de drie bijeenkomsten die vanaf volgende week worden gehouden. Deze zijn:

·        Dinsdagavond 30 januari 2018 van 19.30 tot 22.00 uur in Hotel Waanders, Rijksweg 12, 7951 DH Staphorst

·        Woensdagavond 31 januari 2018 van 19.30 tot 22.00 uur in de Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

·        Maandagmiddag 5 februari 2018 van 13.30 tot 16.00 uur in NH Hotel Best, De Maas 2, 5684 PL Best

U meldt zich aan via cumela.nl. Klik op de datum om direct naar de juiste aanmeldpagina te gaan.