Themamiddag vanggewas in Marwijksoord

Wat heb jij in 2019 geleerd van de teelt van een vanggewas? Op 3 december staat het vanngewas centraal tijdens een themamiddag in Marwijksoord. Samen met Cumela Nederland organiseert Grondig Boeren met maïs deze themamiddag.

Op dinsdagmiddag 3 december willen we met jouw ervaringen delen over het vanggewas in 2019. Deze middag organiseren we samen met Cumela. Wat ging goed dit jaar?, en wat zou er volgend jaar nog beter kunnen? We delen de ervaringen uit onze demonstraties en de uitkomsten van de gehouden enquête. Ook gaan we in het veld kijken naar de slaging van de verschillende vanggewassen.

Datum: 3 december
Locatie: WUR proefbedrijf in Marwijksoord (Marwijksoord 4)
Aanvang: 13.00 uur

Programma:

  • Welkom met koffie
  • Onze ervaring met vanggewassen in 2019
  • Ervaringen met vanggewassen volgens de enquête
  • Vanggewas: niet alleen omdat het moet, ook omdat het voordelen heeft!
  • Vanggewassen in het veld

Aanmelden voor het vanggewas kan hier.