Ten Have Seeds: meer eiwit van eigen land

Het aandeel eiwit van eigen land verhogen door de herfst en vroege lentemaanden te benutten. Dat is het doel van het onderzoek dat Ten Have Seeds samen met loonbedrijf De Samenwerking BV in Elsloo uitvoert.

Reden voor het onderzoek is het bindende advies van de Commissie Grondgebondenheid dat de melkveehouderij in 2025 minimaal 65 procent van de eiwitbehoefte van eigen land of uit de directe omgeving moet halen. Daarnaast is het doel om de herfst- en lentemaanden te benutten, mede met het oog op de twee droge en hete zomers die we hebben gehad. Voor het onderzoek zijn een aantal gewassen in tweevoud gelijktijdig op een perceel ingezaaid: Italiaans raaigras, timotheegras, gekruist raaigras, winterrogge, wintergerst en een mengsel van gewassen die gedurende de herfst, maar vooral de vroege voorjaarsmaanden vlot doorgroeien. Vanwege de wet- en regelgeving die voor de maïsteelt op zand- en lössgrond geldt, is er op 30 september ingezaaid. In het voorjaar, wanneer de temperatuursom is bereikt, zal het perceel een stikstofgift krijgen. De hoogte van deze gift zal worden bepaald aan de hand van het gewas en de gebruiksruimte. Inzet is om het gewas eind april te oogsten, waarna er op het perceel maïs zal worden ingezaaid. Uiteraard zal per object de opbrengst en hoeveelheid eiwit (DVE en OEB) in de droge stof door middel van een analyse worden vastgesteld.