Subsidie voor elektrische en hybride machines

Elektrische en hybride machines komen in 2019 in aanmerking voor susbisdie. Dat blijkt uit de toelichting op Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Zo kan er via de MIA 13,5 procent extra aftrek verkregen worden en via de Vamil 75 procent. Op andere fronten is de regeling juist soberder geworden. 

Onder nummer B 3415 komen hybride aangedreven machines over 2019 in aanmerking voor subsidie. Ook elektrische aangedreven machines komen in aanmerking voor de regeling. Daarmee zijn er weer mogelijkheden gekomen, want op andere fronten is de regeling soberder geworden. 

Geluidseisen

De belangrijkste aanpassing is dat machines die voldeden aan de geluidseisen (E 3412) niet meer in aanmerking komen voor de MIA en Vamil. "Een aftrek waar veel ondernemers gebruik van maakten", zegt André de Swart, van CUMELA Advies. "Dit was een interessante regeling omdat, 13,5 procent over de helft van de investering, bovenop de afschrijving in aftrek gebracht kon worden."

Op de lijst van 2019 voor de MIA en de Vamil is deze mogelijkheid komen te vervallen. "Dit omdat bij gestimuleerde modellen relatief weinig geluidswinst te behalen viel ten opzichte van de al geldende Europese normen." Wat volgens De Swart een versobering is, maar de overstap naar elektrische machines "geeft mogelijkheden".