Stikstof: acties en Brabants oordeel

De onzekerheid over het beleid wat de politiek gaat neerzetten rondom stikstof blijft de gemoederen bezighouden, zowel in de agrarische sector, als de cumelasector als in de bouw. In Brabant spant het er ook nog eens om nu de provincie zich buigt over de gepresenteerde 'Brabantse aanpak stikstof'. Via een hartenkreet vroeg ZLTO steun om haar roep om meer tijd kracht bij te zetten ook Cumela Nederland sloot zich daarbij aan. Ondertussen wordt in Amsterdam vrijdag 13 december via een brunch een charmeoffensief gevoerd richting de burger.

Het derde beeld is een live-uitzending van de actie in Amsterdam. 

Rond het einde van het jaar wordt het tweede deel van het advies van commissie Remkes verwacht. Dan wordt onder meer gesproken over de gevolgen voor de veehouderij. LTO Nederland nam alvast een voorsprong en onderzocht waar de leden echt niet op zitten te wachten. Dat blijkt onder meer de vergunningplicht voor beweiden en bemesten te zijn. Iets wat ook gevolgen zou hebben voor de cumelasector. Verder vinden ze een generieke drempelwaarde heel belangrijk en willen ze geen koppeling productierechten aan stikstof. In de top 3 van prioriteiten van de leden staan verder: geen halvering of generieke krimp van de veestapel, behoud van latente ruimte en herijking van Natura2000-gebieden. 

Daarmee blijken LTO Nederland en Cumela op diverse punten op een lijn te liggen. Voor de Brabantse veehouders en indirect ook voor de loonwerkers wordt vrijdag 13 december een spannende dag. Dan buigt de provincie Noord-Brabant zich over het stikstofbeleid. Een week eerder presenteerde Gedeputeerde Staten haar aanpak van stikstof. Dit leverde boeren iets extra tijd op om een vergunningsaanvraag te doen voor stallen van vijftien jaar of ouder zijn. Uit een enquête bleek dat dit voor 62 procent van de Brabantse veehouders nu zou inhouden dat ze moeten stoppen met hun bedrijf. Meer daarover in Grondig 10, welke vrijdag 13 december op de mat landt.

Wordt dit scenario werkelijkheid dan heeft dat ook grote gevolgen voor veel cumelabedrijven. Waar voor een deel van de veehouderij wat dichtbij Natura2000-gebieden zit nog gesproken wordt over een uitkoopregeling gaat dit niet op voor de bedrijven die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van deze bedrijven. Iets waar diverse ondernemers zich grote zorgen over maken.  

Charmeoffensief
Ondertussen wordt in Amsterdam gewerkt aan een charmeoffensief. Op de eerste beelden geven de politiebusjes om het plein heen het een wat grimmig aanzien. Later op de dag blijkt dit beeld alweer heel anders te zijn en vinden er veel gesprekken tussen boeren en burgers plaats. Een actie die onder meer door Cumela Nederland gesteund wordt.

Eerder deze week ging landbouwminister Carola Schouten in gesprek met diverse natuurorganisaties en maandag doet ze hetzelfde met de landbouwcoalitie. Wat dat op gaat leveren moet nog gaan blijken. Nieuwe ontwikkelingen rondom het vaststellen van een drempelwaarde zijn er echter niet te melden en juist daar hebben alle partijen behoefte aan.