Stationair draaien van bouwmachines pakt slecht uit

Bouwmachines veroorzaken veel meer luchtvervuiling dan gedacht werd. Dit blijkt uit onderzoek van TNO, in opdracht van Connekt en Emissieregistratie. De grootste oorzaak is de hoeveelheid stationair draaien van de machines. Wanneer dat minder gebeurt levert het direct minder brandstofgebruik op en minder luchtvervuiling.

TNO stelt voor om aanvullende eisen te gaan stellen aan de testprocedure van Stage V emissiewetgeving. “Een goede optie hiervoor is, net zoals bij het wegtransport, de ontwikkeling van een In Service Conformity (ISC) procedure. Volgens deze procedure moet de machine in de normale praktijk getest worden.” Dat is nodig, want de huidige typekeuring is geen goede afspiegeling van de praktijk. Daardoor leveren bouwmachines veel meer luchtvervuiling op dan gedacht werd. 

Fors aandeel stationair draaien
Het stationair laten draaien van de shovel, graafmachine en trekker levert de grootste uitstoot van emissies op. Zodra de machines aan het werk zijn is de uitstoot het laagst. Uit praktijkonderzoek is nu gebleken dat machines op de bouwplaats 18% tot 57% van de tijd stationair te draaien. Iets waar in de laboratoriumtest geen rekening mee werd gehouden, maar wat dramatische gevolgen heeft voor de uitstoot van NOx-emissies. Die pakt daardoor in de praktijk namelijk 20% tot 350% hoger uit.

De praktijktest was meteen een toets van de bestaande wetgeving. Klopt die namelijk wel en sluit deze aan bij de praktijk? Nu is gebleken dat de typekeuring voor bouwmachines niet voldoet, vooral omdat er geen rekening wordt gehouden met het hoge percentage stationair draaien van de machines. In de winter gebeurt dit om de cabine warm te houden, in de zomer juist om de cabine koel te houden. TNO stelt dat de resultaten handelingsperspectief bieden aan wetgevers, maar ook aan producenten en gebruikers. Zo levert bijvoorbeeld een lager percentage stationair draaien direct een lager brandstofgebruik op en neemt de uitstoot van NOx-emissies af,

Steeds meer bouwmachines
Door het toenemende aantal bouwmachines, actueel ongeveer 115.000, en omdat bouwplaatsen zich veelal in stedelijk gebied bevinden nam de noodzaak toe om te weten te komen wat de werkelijke uitstoot is van bouwmachines. Wat ook meespeelde waren de resultaten van dieselauto’s. Ook daar gaf de typekeuring geen goed beeld van de uitstoot, die eveneens veel hoger bleek te liggen.