Sportvelden chemievrij beheren

Gewasbeschermingsmiddelen op sportgrasvelden profesioneel gebruiken mag vanaf 1 januari 2020 niet meer. Slechts in een aantal gevallen mag er tot en met 1 januari 2023 nog gebruik gemaakt worden van middelen. Op de grasdag van 22 januari praat de sector over het 'medicijnenkastje'. Ondertussen wordt er in elke provincie een bijeenkomst georganiseerd om ondernemers bij te praten en ze handvatten te geven. 

Op 22 januari vindt in Zeist de Nationale Grasdag plaats. Dan gaat de sector onder meer in gesprek over het regelen van het 'medicijnkastje' voor sportveldbeheer, oftewel IPM (Integrated Pest Management). Tot en met 1 januari 2023 kan de sector namelijk nog terugvallen op een overgangsperiode voor een algeheel verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor sportvelden ingaat. Dit geldt echter voor slechts een beperkt, nog nader te bepalen, gevallen.  

Verbod voor veel middelen

Ondertussen is op 1 januari 2020 al wel een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportgrasvelden ingegaan, zo blijkt uit de uitnodiging van het CLM en BSNC. Die organiseren nu twaalf bijeenkomsten, in elke provincie een, om ondernemers bij te praten over de huidige stand van zaken. 

De belangrijkste vraag die aan bod komt is: Hoe kun je sportvelden chemievrij beheren, met behoud van de speelkwaliteit? "Je krijgt handvatten aangereikt om dit zonder gewasbeschermingsmiddelen te doen en kunt vragen stellen aan specialisten."

Gratis bijpraten

"Om beheerders van gemeenten, vrijwilligers bij sportverenigingen, aannemers, beleidsmakers, adviseurs en experts te ondersteunen in deze omschakeling vinden van januari tot en met maart 2020 twaalf regiobijeenkomsten plaats. Centraal tijdens deze bijeenkomsten staan de ervaringen van sportclubs die al enige jaren chemievrij werken. Er is volop gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met vakgenoten. Daarnaast licht het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toe wat de laatste stand van zaken over de geldende wet- en regelgeving is. " 

Het doel van het verbod is uitspoeling van middelen naar grondwater voorkomen. Wat meteen een verbetering van de waterkwaliteit tot stand brengt