Spoedwet stikstof doorstaat eerste test

De spoedwet van landbouwminister Carola Schouten wist donderdag in de Tweede Kamer maar net een meerderheid te behalen. GroenLinks en PvdA waren tegen, waardoor de wet nu niet door de Eerste Kamer heen zou komen. Nico Willemsen, beleidsmedewerker grondverzet en cultuurtechniek bij Cumela Nederland, is kritisch over de huidige ontwikkelingen.   

Het streven van Schouten is om nog voor de Kerst de spoedwet voor te leggen aan de Eerste Kamer. Of die ook zijn goedkeuring gaat geven aan de maatregelen is nog maar de vraag, omdat de spoedwet maar met een nipte meerderheid door de Tweede Kamer heen gekomen is. Onder meer PvdA, waarschuwt voor juridische onhoudbaarheid, en GroenLinks, die wil dat de veestapel aangepakt wordt, stemden tegen. Zonder deze twee partijen is er geen meerderheid in de Eerste Kamer. 

Drempelwaarde
Zouden de maatregelen niet doorgaan dan komt het streven van de bouw van 75.000 woningen in gevaar. Ook lopen zeven grote infrastructurele projecten nog meer vertraging op. Tegelijk is het maar de vraag of de spoedwet de vergunningverlening wel weer zo snel op gang kan brengen. Er wordt immers gesproken over een te bepalen drempelwaarde, waar de Raad van State over oordeelde dat dit maatwerk gaat worden. Wat zoveel inhoudt als dat elk gebied misschien wel een eigen drempelwaarde moet krijgen om het juridisch houdbaar te maken. 

Een andere opmerking van de Raad van State was dat een drempelwaarde gepaard moet gaan met een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen. Dat pakket onthult Schouten waarschijnlijk pas in januari. Verder regelt de spoedwet een stikstofregistratiesysteem, stikstofarmer voeren, bescherming en herstel van Natura-2000 gebieden en een warme sanering van de varkenshouderij.

Wachten op inhoud
Willemsen uit nog een punt van zorg. "Pas medio december wil de minister nader ingaan op natuurherstelmaatregelen, een mogelijke drempelwaarde en de gebiedsgerichte aanpak." Voor de werkzaamheden in de cumelasector begint de tijd te dringen. Komt er een oplossing dan is het maar de vraag of die op het goede moment komt, omdat bij diverse werkzaamheden rekening moet worden gehouden met de natuur. Wat inhoudt dat vertragingen nog verder oplopen en daarmee de schade voor bedrijven. 

In eerste instantie is Willemsen wel positief over de hoofdlijnen van een aantal voorgenomen beleidsregels die Schouten donderdag presenteerde. "Die liggen grotendeel in lijn met onze wensen." Een groot punt van zorg is wel dat dat het feitelijke resultaat van deze beleidsregels sterk afhankelijk is van de interpretatie en uitwerking die de afzonderlijke provincies hieraan geven. Begin volgende week zullen de colleges van gedeputeerde staten hierover meer duidelijkheid geven." Cumela Nederland vertegenwoordigt ook de belangen van het agrarisch loonwerk en is op die manier indirect verbonden met wat er in de agrarische sector gebeurt. "Wij zien ook dat de huidige ontwikkelingen voor de agrarische sector veel ongewenste onzekerheid oplevert." 

Lees de volledige reactie van Cumela op de huidige ontwikkelingen hier