Speciale subsidie voor Gelderse Cumela bedrijven

In Gelderland heeft de provincie 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor investeringen door loonwerkers in bovenwettelijke technieken voor milieuvriendelijke investeringen. Denk aan NIRS-apparatuur of schoffelsystemen in de mais. Volgende week is een eerste voorlichtingsbijeenkomst op het kantoor van CUMELA Nederland.

 

De subsidieregeling vloeit voort uit de maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit van de provincie Gelderland. Er is 1 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in bovenwettelijke technieken die bijdragen aan het verbeteren van water- en bodemkwaliteit. De regeling gaat open op 1 oktober en geldt voor Gelderse kleine en middelgrote loonwerkers. Bij de toekenning geldt; wie het eerst komt, het eerst maalt. Per investering geldt een maximaal subsidiebedrag van 20.000 euro.

Denk bij bovenwettelijke technieken bijvoorbeeld aan toepassingen om chemische onkruidbestrijding te vervangen door mechanische alternatieven. Nu komend jaar onderzaai in de mais actueel is, biedt dit mogelijkheden voor een gecombineerde machine. Een andere mogelijkheid is het aanschaffen van NIRS-apparatuur op bemesters. Een compleet overzicht van de regeling en de lijst met investeringen is hier link. te vinden.

Bijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten over de regeling zal Gerrit Jan van der Veen (DAW team Gelderland) ingaan op de regeling en de aanvraagprocedure. Er zijn drie bijeenkomsten gepland waarvan de eerste is gepland voordat de regeling wordt opengesteld op donderdagavond 27 september in Nijkerk.

De overige 2 bijeenkomsten (Lichtenvoorde en Maasbommel) zullen doorgaan indien de ingediende aanvragen het maximale subsidiebedrag van € 1 miljoen nog niet hebben overschreden. Houd daarvoor de site van CUMELA Nederland goed in de gaten. Of, zorg dat u erbij bent op 27 september.

Vruchtbare Kringloop Gelderland

Tijdens de avonden op 27 september en 9 oktober staat ook het onderwerp Vruchtbare Kringloop Gelderland op de agenda. Meer informatie vindt u op www.vruchtbarekringloopgelderland.nl. In dit traject gaan agrariërs aan de slag om zoveel mogelijk mineralen nuttig en effectief aan te wenden. Mineralen verliezen en vervolgens weer aankopen kost namelijk geld; de samenleving en de markt vragen steeds meer om een sluitende kringloop. Dit lukt alleen als agrariër en loonwerker zaken slimmer, beter en efficiënter aanpakken. Loonwerkers zijn belangrijke (sparring) partners hierin. Tijdens de bijenkomst leggen de initiatiefnemers van het project Vruchtbare Kringloop uit hoe het werkt en welke rol loonwerkers kunnen spelen.