SDE+ weer opengesteld

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE is vanaf volgende week dinsdag weer open voor nieuwe subsidie aanvragen. Het gaat daarbij om de productie van hernieuwbare elektriciteit, gas, en hernieuwbare warmte of een combinatie van hernieuwbare warmte en elektriciteit (WKK). 

Het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 3 oktober. Het gaat om zonnepanelen, windmolens en biomassa. Via de SDE+ regeling krijgen energieproducenten een vergoeding voor het verschil tussen kostprijs van hun opgewekte duurzame energie ten opzichte van de marktprijs van energie. Dit betekent dat en voor een vooraf afgesproken periode tegen een vaste prijs energie opgewekt kan worden. Als vooraf een realistische kostenraming is gemaakt die lager is dan voorgenoemde vaste prijs, dan is een rendabele exploitatie haalbaar. Dit positieve rendement maakt de SDE+ populair en past bij ondernemers met grote daken die een grootverbruikersaansluiting hebben.

De aanvragen vinden plaats in drie fase. Fase 1 vanaf 3 oktober, fase 2 vanaf 9 oktober en fase 3 vanaf 16 oktober. De aanvraag kan vooraf worden “klaargezet” via het digitale loket. Voor de subsidie voor zonnepanelen loopt de vergoeding gedurende de fases op. De laagste bedragen worden door RVO het eerste gecontracteerd. In fase 3 is de vergoeding maximaal € 0,117 / kWh. De verwachting is dat ook in 2018 opnieuw SDE+ beschikbaar wordt gesteld in aangewezen perioden.

Bij zonne-energie kan het gaan om opwekking van elektriciteit als om de productie van warmte. Het subsidiebedrag verschilt per energiesoort en kent een maximum bedrag voor de verschillende looptijden.