Schouten zoekt ruimte

Lanbouwminister Carola Schouten is driftig op zoek naar mogelijkheden om voor kleinere bouwprojecten een drempelwaarde in te stellen. Ze wil zorgen dat projecten tot bijvoorbeeld 200 huizen weer snel kunnen worden vergund. De toezegging van de Schouten tijdens de actie op het Malieveld van 30 oktober, georganiseerd door Grond In Verzet. 

De minister zei op de demonstratie op het Malieveld te verwachten dat ze dit op korte termijn kan regelen. Voor het instellen van een drempelwaarde heeft ze echter eerst stikstofruimte nodig. Er moet dus ergens minder stikstof vrij komen, zodat de extra belasting van bouwprojecten wordt gecompenseerd. De dag na de demonstratie kwam al naar buiten dat het kabinet denkt aan het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen om snelle winst te behalen.

De minister zal het nodig hebben om haar toezegging waar te maken, want zo zei ze: “Nederland gaat niet op slot en we storten het land niet in een crisis. Daar zullen wij alles aan doen.”

Meer over de actiedag: