Schadeclaim PFAS in voorbereiding

De schadepost als gevolg van PFAS blijft oplopen in de cumelasector. Hoopvol werd dan ook uitgekeken naar de maatregelen die woensdag 13 november gepresenteerd werden, maar die bleken geen oplossingen te bieden voor het PFAS-probleem. In reactie daarop maakt CUMELA Nederland bekend samen met andere bracheorganisaties een schadeclaim voor de overheid voor te bereiden. "We willen de kosten namens onze leden op de overheid verhalen", zegt Janneke Wijnia, directeur van CUMELA Nederland.    

 

  • graven 3.jpg

    Van Veldhoven: "Zorgen dat de sector aan het werk kan blijven."

Met hooggespannen verwachtingen werd er uitgekeken naar de kamerbrief van woensdag 13 november. Zou die het antwoord brengen voor de PFAS-problematiek? De verwachtingen werden de bodem ingeslagen toen bleek dat de brief niets gaat veranderen aan de huidige situatie. "Het betekent dat bij bedrijven steeds meer machines stil komen te staan en er geen werk meer is voor het personeel", zegt Janneke Wijnia, directeur bij CUMELA Nederland. "Het is duidelijk dat er straks een hogere norm komt, dus hadden we verwacht dat het kabinet het lef zou hebben om de huidige norm tijdelijk buiten werking te stellen of deze op voorhand te verhogen. Voor veel bedrijven is wachten tot 1 december te lang en is het ook nog onzeker of die norm een werkbare wordt.”

Datum blijft 1 december
In de brief werd nogmaals bevestigd dat het RIVM werkt aan een tijdelijke landelijke achtergrondnorm, die uiterlijk 1 december zal worden opgeleverd. "De achtergrondwaarde geeft het beeld van de bestaande kwaliteit van de bodem van natuur en landbouw", zo staat in de brief te lezen. Door een dergelijke norm wordt het mogelijk om, wat nu al bij de klasse industrie en wonen kan, grond toe te passen zonder te meten. "De gegevens die voor de landelijke waarden gebruikt zijn, zullen rond 1 december op een kaart openbaar gemaakt worden", zo meldt de brief. 

Niet alleen is het streven om op 1 december een tijdelijke landelijke achtergrondwaarde te presenteren voor toepassingen boven grondwaterniveau, ook wordt gewerkt aan een versnelling van analyses van de waterbodem. "Rijkswaterstaat zal in samenwerking met het RIVM en het kennisinstituut Deltares voor 1 december een beeld opleveren van de huidige kwaliteit van het watersysteem." Dit om de toepassing van baggerspecie weer op gang te brengen. Een nieuwe ontwikkeling is dat Rijkswaterstaat stappen heeft gezet om te kijken of licht verontreinigde grond of bagger veilig toegelaten kan worden tot diepe plassen. Daarvoor wordt onderzoek gedaan in drie diepe plassen, waarvan de eerste resultaten half december verwacht worden. 

Dit laatste noemt Cumela positief. "Echter weten we ook hier niet of dit gaat leiden tot een mogelijkheid om grond in diepe plassen te kunnen gaan toepassen. Mag dat dan is de vervolgvraag of er een toereikende norm uitkomt. Ook hier geldt dat het allemaal te lang duurt”, aldus een bezorgde Wijnia. Het debat van donderdag waarin naast stikstof ook PFAS aan bod kwam leverde geen nieuwe ontwikkelingen op. 

Schadeclaim
Alles bij elkaar en de oplopende schadesom bij leden heeft de bracheorganisatie doen besluiten tot grotere stappen over te gaan. “Door overhaast een tijdelijk handelingskader in te stellen heeft de overheid een probleem gecreëerd dat er niet is. Dit ondoordachte handelen leidt er toe dat bedrijven miljoenen euro’s schade leiden. Die kosten willen we namens onze leden op de overheid verhalen.”

De komende dagen onderzoekt Cumela in samenwerking met de collega organisaties welke mogelijkheden er zijn om deze claim in te dienen. Zodra hierover meer duidelijkheid komt maken Cumela en de andere bracheorganisaties dat bekend. Vrijdag 15 november vindt er weer een overleg tussen de organisaties plaats.