Satelietcontrole vanggewas

De NVWA gaat dit jaar gebruik maken van satelietbeelden bij het controleren op de verplichte inzaai van vanggewassen.  Op deze wijze kunnen ze op afstand vaststellen of de mais is geoogst en of het verplichte vanggewas op zand en lossgronden is ingezaaid.

  • vanggewas-830x554.png

    Op dit Satellietbeeld van 29 augustus 2017 is precies te zien waar een gewas staat. Kale percelen zijn groen/blauw, percelen met een gewas rood. Beeld: ©NVWA

Maistelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om direct na de maisoogst een vanggewas te telen. Het vanggewas neemt de in de bodem achtergebleven meststoffen op en voorkomt dat deze uitspoelen naar het grondwater. Toegestane vanggewassen zijn bladkool, bladrammenas, gras, Japanse haver, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe. Het vanggewas moet in elk geval tot 1 februari 2018 op het perceel blijven staan.

Het telen van een vanggewas is een randvoorwaarde voor het ontvangen van subsidie in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en is een voorwaarde om gebruik te mogen maken van de derogatie. Als tijdens een inspectie blijkt dat een maisteler niet aan de wettelijke verplichting voldoet kan de teler een bestuurlijke boete krijgen van de NVWA. Daarnaast beslist de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over het korten van de subsidie en/of het vervallen van de derogatie.

Als loonwerker kunt u de teler daarop wijzen en eventueel aanbieden om voorafgaande aan de zaai een goede grondbewerking uit te voeren om het gewas goed te laten slagen. Het verdient de voorkeur om dit zo snel mogelijk na de maisoogst uit te voeren. Zeker als het niet geregend heeft.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit gebruik voor de controle een geautomatiseerd programma dat verschillende beelden vergelijkt. Op basis van de weerkaatsing van het licht kan met behulp van de computer automatisch worden bepaald of er een gewas staat. De organisatie benadrukt dat er geen beelden worden gebruikt waaruit af te leiden is wie een eventueel aanwezig persoon is.