Ruimte voor zaaien vanggewas nodig

Telers en dus ook loonwerkers moeten de ruimte krijgen om met het inzaaien van een vanggewas te wachten tot de omstandigheden geschikt zijn. En niet zoals nu, direct na de oogst van de mais. CUMELA Nederland gaat daarover in gesprek met het ministerie van Economische Zaken 

  • Nat maisperceel.jpg

    In zulke omstandigheden heeft het zaaien van een vanggewas geen zin vindt CUMELA Nederland.

De organisatie reageert hiermee op het bericht dat de NVWA via satelietbeelden gaat controleren of na de mais een vanggewas wordt geteeld. In de regelgeving is aangegeven dat direct na de oogst een vanggewas ingezaaid moet worden. Frans Ploegmakers, bestuurslid van Cumela Nederland vindt dat dit niet aansluit bij het doel van de wet, namelijk het telen van een gewas om uitspoeling van stikstof te voorkomen. “Moet je zaaien onder slechte omstandigheden dan krijg je een slechte wortelontwikkeling en een slecht groeiend gewas. Dan weet je zeker dat de opname van stikstof niet optimaal is en dat er juist extra stikstof uitspoelt.”

Ploegmakers wijst er op, dat het juist in een jaar met slechte oogstomstandigheden noodzakelijk is om ruimte te hebben om eerst een goede grondbewerking uit te voeren. Een goede teelt begint dan met de mogelijkheid om eerst onder goede omstandigheden de bodem weer in goede staat te brengen. “Dan kun je de bodemstructuur herstellen en bijvoorbeeld ook andere maatregelen nemen zoals bekalken om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Ook dat leidt tot een betere gewasgroei en dus meer opname van stikstof.

 

CUMELA Nederland onderschrijft het telen van een vanggewas na maïs ter voorkoming van de uitspoeling van nitraat en wil graag haar leden stimuleren om dit op een goede manier uit te voeren. Daarom gaat ze nu ook in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken om aanpassing van de regelgeving te bespreken.

 

Onder de slogan “Betere Bodem, ons terrein” werkt CUMELA Nederland aan de verdere ontwikkeling van agrarische cumelabedrijven tot bodemspecialist. Dit doet ze door bewustwording te stimuleren en kennis over bodem te vergroten binnen de cumelasector.