Rijkswaterstaat kijkt voor onderhoud naar ranken en loten

Rijkswaterstaat gaat het aanbestedingsbeleid aanpassen. Zo bleek maandag uit een interview van Cobouw met Jean-Luc Beguin, directeur bij Rijkswaterstaat. Zo worden dit jaar al stappen gezet om het bouwers makkelijker te maken selectief in te schrijven en gaan er  meer aanpassingen plaatsvinden op diverse fronten. Opvallend is dat de organisatie bij projecten onder de EU-drempel en onderhoudscontracten er bij meer dan zes gegadigden een systeem van loten en ranken wil introduceren. 

Dat Rijkswaterstaat juist nu bekend maakt aanpassingen te doen in de aanbestedingen is het gevolg van een nieuwe top bij Rijkswaterstaat en ingrijpende veranderingen in de markt. De wijzigingen die nu plaatsvinden zijn het resultaat van overleg met marktpartijen en koepelorganisaties, waarna ze officieel vastgesteld zijn. 

Beter Aanbesteden

Iets wat de directeur van Rijkswaterstaat specifiek benoemt is het selectiever worden van de markt. Juist daarom wil hij proberen problemen al voor de tenderfase te tackelen. Het is iets wat in de nieuwe koers aan bod komt. Een koers waarin ook elementen uit het traject Beter Aanbesteden meegenomen zijn. Uiteindelijk gaat ook de manier van aanbesteden op de schop. 

De meeste wijzigingen hebben in eerste instantie vooral gevolgen voor de grote bedrijven die doorgaans hoofdaannemer zijn, waaronder de cumelabedrijven veelal als onderaannemer aan het werk zijn. Zo is de grootste verandering dat het ranken en loten op basis van prestatiemetingen bij niet-openbare procedures wordt afgeschaft. Dit wordt vervangen door diverse selectiemethodes toegespitst op de verschillende marktsegmenten. Onderscheid wordt gemaakt tussen de complexe, integrale projecten, meer reguliere gww-projecten en projecten onder de EU-drempel. Zo gaat bij de grootste projecten vanaf 65 miljoen euro gebruik gemaakt worden van de concurrentiegerichte dialoog en bij projecten tot 65 miljoen euro wordt de dialoog light ingevoerd. Hier gaat via een specifiek onderdeel getrechterd worden tot vier bedrijven.

Loten en ranken

Het zijn de projecten onder de EU-drempel en onderhoudscontracten die van toepassingen kunnen zijn op de cumelaleden. Daar gaat Rijkswaterstaat gebruik maken van een nationale, niet-openbare aanbestedingsprocedure. De onduidelijkheid zit hem in het aantal zes wat genoemd wordt, Wanneer er tot zes gegadigden zijn mag iedereen meedoen, maar daarboven wil Rijkswaterstaat een systeem van ranken en loten gaan toepassen. Hoe dat er uit gaat zien wordt niet genoemd. De keus hiervoor is gemaakt omdat de omvang van de werken zich niet lenen voor de dialoog light, 

De wijzigingen worden dit jaar geleidelijk doorgevoerd. Lopende tenders worden niet meer aangepast en andere opdrachten worden al zoveel mogelijk op de nieuwe werkwijze in de markt gezet. Vanaf 2020 wordt het nieuwe tenderbeleid wel consequent voor alle projecten toegepast.