Rijenbemesting met groen fosfaat

Voor bedrijven die vanwege een lage fosfaattoestand van de bodem bij de teelt van snijmais een rijenbemesting willen toedienen is er nu een nieuw alternatief. Groen fosfaat; een mestkorrel op basis van dierlijke mest met een hoog fosfaatgehalte.

 

  • P1040591 (Small).JPG

    De afgelopen twee jaar zijn verschillende proeven gedaan met de toepassing van Groen fosfaat. Hier de proefvelduitvoering van de zaaimachine.
  • P1040607 (Small).JPG

    Groen fosfaat is geperst in de vorm van pellets. Dit betekent dat de machine voor het toedienen van kunstmest wel anders moet worden ingesteld.

Groen fosfaat is een meststof die voornamelijk wordt gemaakt uit varkensmest. Er zijn proeven uitgevoerd in verschillende samenstellingen voor mais, gras, aardappelen en veldbonen. Voor mais is de meststof reeds beschikbaar. De meststof is vooral geschikt voor veehouderijbedrijven die deelnemen aan de derogatie en dus geen fosfaatkunstmest mogen gebruiken. Met Groen fosfaat krijgen ze de mogelijkheid om op percelen met een lage fosfaattoestand toch extra fosfaat toe te dienen. Al gaat dit wel ten koste van de gebruiksruimte die ze hebben omdat het product wel meetelt in de mestboekhouding als dierlijke mest.

Voor mais zijn er officiële veldproeven gedaan op proefbedrijf Op de Es van Delphy in Drenthe. Hier is gedurende twee seizoenen op een fosfaatarm perceel (pw getal onder 28) gekeken naar het effect van het gebruik van deze meststof.

Groen Fosfaat werd vergeleken met de huidige standaard drijfmestbemesting aangevuld met fosfaatkunstmest (25-10) in de rij. De droge stofopbrengst van Groen Fosfaat Mais(NPK 12:6:3) was in het eerste jaar bijna 6% hoger en de zetmeelopbrengst in kg/ha leverde een plus van 10%.
In het tweede groeiseizoen was de droge stofopbrengst bij beide bemestingsstrategien gelijk, maar was de zetmeelopbrengst gemiddeld 12% hoger bij gebruik van Groen Fosfaat.  Groen Fosfaat gras liet een 5% hogere droge stof opbrengst zien. Volgens Angela van der Sanden van DLV advies, die deze proef begeleid heeft, zijn op het proefbedrijf significante verschillen waargenomen. Waarbij vooral het positieve effect op het zetmeel gehalte opvalt. “De extra drogestof opbrengst van het eerste jaar heeft waarschijnlijk vooral met het groeiseizoen te maken.”

Het Groen Fosfaat wordt gemaakt door MeMon als eindresultaat van het verwerken van mest. Het eindprodukt van de gedroogde mest is een soort pellet. Die is volgens Van der Sanden echter net zo als een gewone Mais-map korrel te verwerken. Wel is het nodig de instelling van de machine aan te passen.

Naast de proeven in mais zijn er ook demo- en veldproeven gedaan in aardappelen en veldbonen en op grasland met een lage fosfaatbeschikbaarheid. In deze proeven is de tendens positief, maar gaat het om onderzoek dat slechts één jaar geduurd heeft.

De meststof is te verkrijgen via de website www.cheapfertilizer.com  Dit is een handelsplatform waar het product direct besteld wordt en daarna af fabriek wordt geleverd. De prijs is momenteel ongeveer 300 euro per ton. Dit is echter afhankelijk van het afleveradres. De aanbevolen dosering is 200 kg/ha. Goed voor 24 kg stikstof en 12 kg fosfaat.

Meer informatie op https://www.dlvadvies.nl/dossier/groen-fosfaat/