Regels voor het monsteren van mest al soepel genoeg

Regels nekken export van mest, zo kopte de Boerderij begin januari. Het leverde Kamervragen op vanuit Barry Madlener (PVV) over het monsteren van mest. Landbouwminister Carola Schouten maakte echter in haar antwoord duidelijk dat de eisen voor het monsteren van vaste mest al versoepeld zijn na overleg met de sector en er geen aanleiding is om hierover opnieuw overleg te voeren.  

Jan Scherff van Mestverwerling Friesland vreest dat de regels voor het monsteren van vaste mest de export per boot gaan nekken. Toch ziet Schouten hierin geen aanleiding om opnieuw met de sector in overleg te gaan, want er heeft juist een versoepeling van de eisen plaatsgevonden. Iets wat door Hans Verkerk, secretaris meststoffendistributie, ook werd onderschreven. Tegelijk gaf Verkerk in januari aan dat het beladen van een schip altijd een uitdaging is en er een kleine aanscherping plaats heeft gevonden omdat vervoerder en afnemer vooraf gemeld moeten worden. 

Welke versoepeling?

De versoepeling waar Schouten naar verwijst gaat over de opgeschoven tijd voor het melden van de monstername door de monsternemende organisatie. Die is verplaatst van een uur op de dag voorafgaande aan de monstername, tot uiterlijk drie uur op de werkdag voorafgaande aan de monstername. De minister geeft aan dat deze verruiming recht doet aan de werkelijkheid en de NVWA en monsternemende organisatie voldoende tijd geeft om de werkzaamheden te plannen. 

In het harmonisatieoverleg is ook gesproken over het tijdvak. Dit is een opgegeven begin- en eindtijd met maximaal twee uur tussenruimte. Nieuw is het dat via de aanmeldapplicatie tot drie uur voorafgaand aan het het begin van het aangemelde tijdvak nog wijzigingen doorgegeven mogen worden of dat het afgemeld wordt. 

Melden per dag en dagdeel

Een andere manier waarop Schouten de sector tegemoet komt is door, na navraag bij de NVWA, gehoor te geven aan de wens van de sector om per dagdeel te mogen melden. Het gaat dan om intermediaire ondernemingen waar de monstername intensief is en waar de monsternemer permanent aanwezig is. Dat houdt dan in dat bij minimaal vijf monsternames het gaat om een tijdvak van een dagdeel en bij minimaal tien monsternames een tijdvak van een dag. Alleen bij monstername in de avond en nacht blijft aanmelding in tijdvakken van twee uur verplicht.