Recordlage hoeveelheid fosfaat in rundveemest drukt mestexport

Over de tweede helft van 2018 kon nog iets van de achterstand in de mestexport weggewerkt worden. Mede doordat er meer mest richting Frankrijk en België ging. Het voorkomt dat de export een min in de dubbele cijfers laat zien, maar kan niet voorkomen dat de export met een min van 8,4 procent veel moet inleveren. Dit komt naar voren uit het overzicht mesttransporten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook het effect van de onafhankelijk monsternemer komt uit de cijfers naar voren. Zo noteert rundveemest een record lage hoeveelheid fosfaat. 

  • mestexport.jpg

    Over de tweede helft van 2018 herpakte de mestexport zich een beetje

Over heel 2018 exporteerde Nederland 3,01 miljoen ton mest, Via die mest kon er 34,3 miljoen kilo fosfaat en 36,96 miljoen ton kilo stikstof uit Nederland verplaatst worden. Dat is ruim 8 procent minder dan over 2017 en levert een volume op wat zich kan meten met de afzet tussen 2014 en 2015. Toch zijn het iets mildere cijfers dan de eerste helft van 2018 liet zien. Toen stond de export nog op een achterstand van 13,3 procent.

Kwart minder naar Duitsland

De daling in de export komt vooral tot stand door een fors lagere afzet op Duitsland. Dit kon niet opgevangen worden door de plussen in onder meer Frankrijk (plus 34,2 procent)  en België (plus 11,5 procent). Hiermee heeft de nieuwe mestwetgeving in Duitsland grote gevolgen gehad voor Nederland, want dat is de reden dat er veel minder afgezet kon worden. Zo laat de afzet op deze regio een daling zien van 25,2 procent. Vooral het volume mengmest nam fors af. Dat ging terug van 1.021.207 ton in 2017 tot 719.371 ton in 2018. Het is een minimale verbetering ten opzichte van de eerste helft van 2018 toen de achterstand op ruim 27 procent lag, maar nog steeds een forse aderlating.

Iets anders wat opvalt in de exportcijfers is de fors lagere export van rundveemest. Die gaat terug naar 113.309 ton. Niet alleen de tonnen zijn lager ook bevat elke ton mest een hoeveelheid mineralen wat nog niet eerder zo laag was. Zo komt het aantal kilo fosfaat per ton uit op 5,6 kilo en komt de hoeveelheid stikstof uit op 8,3 kilo per ton. Ten opzichte van 2016 zijn dat dalingen van respectievelijk 37 en 49 procent. 

Onafhankelijk monsternemer

De forse daling kan voor een minimaal deel verklaard worden door het scherp sturen op de hoeveelheid fosfaat in mest, maar dat verklaart niet waarom de gehaltes zo sterk gedaald zijn. Dit lijkt vooral het gevolg te zijn van de inzet van een onafhankelijk monsternemer. In de resultaten over de eerste helft van 2018 waren die lage gehaltes al zichtbaar. Ook in de varkensmest (8,4 kilo) en de mengmest (13,2) laat het fosfaat een daling zien ten opzichte van 2016. Maar met respectievelijk 4,6 procent en 12,8 procent nog steeds noemenswaardige afnames.  

Bijlagen: