POP-subsidie voor Gelderse cumelabedrijven

Cumelabedrijven en individuele landbouwers in Gelderland krijgen in augustus/ september de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor investeringen die bijdragen aan het doel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het gaat daarbij om schoon en voldoende water en een gezonde bodem.

 

  • pop subsidie.jpg

    De verwachting is dat ook bepaalde investeringen in machines onder de subsidieregeling zullen vallen.

Voor investeringen die binnen de doelstelling vallen kan een subsidie van maximaal 40 procent van de investering worden aangevraagd.  De verwachting is dat begin juli de regeling definitief wordt vastgesteld en gepubliceerd. Het is voor cumelabedrijven de mogelijkheid om ook een keer van POP-subsidies te profiteren, al is nog niet bekend waarvoor de subsidies precies beschikbaar komen.
 
Volgende week vinden er drie voorlichtingsbijeenkomsten plaats waar vertegenwoordigers van het waterschap, de provincie en van het DAW-team Gelderland aanwezig om meer informatie te geven en vragen te beantwoorden. Ook kan er gekeken worden naar mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij het aanvragen van subsidie. Naast deze subsidieregeling zal er tijdens de bijeenkomsten ook toelichting worden gegeven over andere mogelijke regelingen.
 

Bijeenkomsten

Regio Waterschap Rijn en IJssel
Wanneer Maandag 16 juli 2018
Tijd 14.30 -16.30 uur
Locatie Henk Jolink, Rijksweg 42, Drempt
 
Regio Rivierenland
Wanneer Dinsdag 17 juli
Tijd 9.00 - 11.00 uur
Locatie Loonbedrijf van der Woerd, Retsestraat 9, Zoelen
 
Regio Vallei & Veluwe
Wanneer Dinsdag 17 juli 2018
Tijd 13.00 - 15.30 uur
Locatie Biologische melkveehouderij van Dam, Zuiderzeestraatweg 6, Hattem
 
Heeft u vragen dan kunt u voor Waterschap Rijn en IJssel en Rivierenland contact opnemen met Marc Balemans via 06 1170 6697 of via mbalemans@ltonoord.nl  Voor regio Vallei & Veluwe kunt u contact opnemen met Froukje van der Molen via  06 8316 4251 of via fvandermolen@projectenltonoord.nl