PFAS-impasse blijft

Onbevredigend noemt Jan Vrij, voorzitter van de sectie grondverzet en cultuurtechniek, het gesprek met staatssecretaris Stientje van Veldhoven, over de problemen met de PFAS. De staatssecretaris erkende in het gesprek dat er problemen zijn maar legt de oplossing neer bij de gemeenten.

 

  • Kraan donker.jpg

    Bij veel bedrijven valt het grondtransport door het PFAS probleem voor een groot deel stil.

De problemen met het tijdelijk handelingskader PFAS zijn groot bleek deze week uit een enquête van Cumela Nederland.  Een groot deel van het grondtransport ligt stil, en bedrijven hebben grote moeite om hun personeel aan het werk te houden. Veel bedrijven vrezen als er niet snel een oplossing komt, nog voor het einde van het jaar personeel te moeten ontslaan.

Tijdens het gesprek van vertegenwoordigers van Cumela, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en TLN met Van Veldhoven zijn de resultaten van de enquête besproken en is het rapport aan de staatssecretaris overhandigd.  Zij verklaarde zich bewust te zijn van de impact van het tijdelijk handelingskader, maar dat ze niet anders kan omdat ze wettelijke kaders moet volgen. Van Veldhoven wilde dan ook niet in gaan op het verzoek om de norm voor de categorie landbouw en natuur te verhogen. Wel wees ze er nogmaals op dat gemeenten ruimere normen mogen hanteren.  Ze zei wel toe om de voorlichting aan lagere overheden te verbeteren met als doel meer onderzoek naar de bodemkwaliteitskaarten en hen wijzen op de mogelijkheid om andere normen te hanteren voor bepaalde gronden/gebieden.

Vreemde normen

Gerben Zijlstra beleidsmedewerker bodem blijft het vreemd vinden dat in Nederland nu hogere normen blijven gelden voor de gronden met de classificatie Industrie of wonen dan voor andere gronden. “Mensen mogen dus wel op grond met een verhoogde waarde hun moestuin hebben, maar op landbouwgrond geldt feitelijk een nulnorm. Terwijl we weten dat hier geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid.”

Om uit de impasse te komen is Zijlstra nu in overleg met Kamerleden van verschillende partijen om via hen de staatssecretaris op te dragen meer ruimte te creëren. “We voeren gesprekken om hen de problematiek duidelijk te maken en aan te geven dat een groot aantal familiebedrijven hierdoor in grote problemen komt. Bij de VVD en het CDA hebben we daarvoor al gehoor gekregen, nu is het zoeken naar een Kamermeerderheid.  We roepen ook alle leden met een ingang bij Kamerleden op om dit probleem bij hen aan te kaarten. Meldt dit ook bij ons, dan kunnen wij daar wellicht ook gebruik van maken.”

Ruime media-aandacht

Deze week is naar aanleiding van het onderzoek een persbericht https://www.cumela.nl/grondverzet-en-cultuurtechniek-pfas/pfas-regelgeving-pakt-dramatisch-uit-voor-cumelasector   over de problematiek verspreid.  Afgelopen donderdag heeft BNR-nieuwsradio uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp en verschenen er diverse verhalen in regionale dagbladen. Morgenochtend staat een item in het Radio 1 journaal gepland, evenals een groot item in het NOS-journaal van 18.00 en 20.00 uur.