Opvallend: Ropa-aardappelkneuzer

Een opvallende medaillewinnaar op de Agritechnica is deze aardappelkneuzer in de getrokken Ropa- Keiler 2-aardappelrooiers. Volgens ons geen nieuwe ontwikkeling. Fabrikant Sterbo in Hoogeveen had zo’n dertig jaar geleden ook al een krielkneuzer in het programma.

Ongewenste aardappelopslag in opvolgculturen is voor veel teeltgebieden een gemeenschappelijk probleem geworden. Een belangrijke oorzaak van de toenemende aanwezigheid van opslagaardappelen is het feit dat we al langere tijd mildere winters hebben gehad. Deze situatie wordt door klimaatverandering steeds meer een probleem, ook in regio's waar voorheen altijd sprake was van temperaturen onder het vriespunt. Om de knollen door vorst te beschadigen, is een vriestemperatuur nodig van ten minste -2 °C gedurende 25 uur (vuistregel voor 50 vorsturen: 25 h*-2 °C of 17 h*-3 °C). Ropa heeft hiervoor een heel simpel werkende kneuzer bedacht. De aardappelkneuzer plet en vermaalt de via de uitwerpschacht en het toevoegingenspoor uitgesorteerde knollen. De kneuzer werkt via twee met ongelijk toerental draaiende hydraulisch aangedreven banden met messen die de aardappelen kneuzen.