Oplopende wachttijden door PFAS

De wachttijden voor het laten onderzoeken van grond op PFAS, verzamelnaam voor PFOS, PFOA en GenX, lopen gestaag op. Zo moet nu al rekening worden gehouden met een wachttijd van zes weken voor het laten onderzoeken van grond op PFAS. Dit komt aan de ene kant doordat slechts een laboratorium de gevraagde onderzoeken mag uitvoeren en aan de andere kant doordat het werk weer op gang komt nu de zomervakantie op steeds meer plaatsen ten einde loopt. 

Half augustus beschikt alleen Eurofins Omegam over de accreditaties om grond te kunnen onderzoek op de 28 componenten die genoemd worden in het tijdelijke handelingskader. Op 8 juli ging het tijdelijk handelingsperspectief voor grond en baggerspecie met PFAS verontreining in. Door het ontbreken van een overgangstermijn betekende dat meteen een grote belasting van de beperkt beschikbare capaciteit om grond op PFAS te onderzoeken. Als gevolg daarvan liep de wachttijd snel op naar twintig werkdagen.

Half augustus loopt op steeds meer plaatsen de zomervakantie ten einde en dat betekent dat het werk ook weer op gang komt. Als gevolg daarvan neemt het aanbod grond wat onderzocht moet gaan worden eveneens toe en dat heeft de wachttijden verder verhoogd. In de tweede week van augustus is die zelfs al opgelopen naar zes weken. 

Nog meer wachttijd

De kans bestaat dat de wachttijd nog verder toe gaat nemen, omdat het er naar uitziet dat Synlab op zijn vroegst vanaf eind augustus ook grond op de genoemde 28 componenten kan gaan analyseren. Nu kan het laboratorium de grond nog maar op 19 componenten onderzoeken. Eurofins Omegam rekent erop dat dit gaat helpen de wachttijden aan te pakken. 

De grote vraag die in het veld veel gesteld wordt: wat komt er uit de onderzoeken? Ook Jaap van der Bom van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven (NVPG) stelde die vraag, maar kreeg geen antwoord. "Wij kregen signalen dat in ongeveer zestig tot zeventig procent van de monster het niveau van vervuiling onder de toegelaten 0,1 microgram per kilogram droge stof bleef. Daarop hebben we zelf tien monster laten analyseren. Van de tien was er maar een met een waarde van 0,27 microgram per kilogram droge stof."  

Lever resultaten in

Het geeft een klein beetje een idee hoe vaak de norm overschreden wordt. Toch hoopt Van der Bom snel met de ambtenaar die over de besluitvorming gaat of de minister Stientje van Veldhoven, Infrastructuur en Waterstaat, om de tafel te kunnen gaan zetten. Iets waar ook CUMELA Nederland zich voor inzet. Als gevolg van de zomervakantie is er echter nog geen datum bekend waarop dit gaat gebeuren. Ondertussen roept CUMELA Nederland de leden op om de resultaten die ze ontvangen hebben na het laten onderzoeken van grond met de brancheorganisatie te delen, zodat er een beter beeld ontstaat van wat er aan de hand is. Die resultaten kunnen opgestuurd worden naar: ondernemerslijn@cumela.nl.