Opletten voor Kopbrand

De afgelopen jaren is volgens KWS op een toenemend aantal plaatsen kopbrand waargenomen. Een schimmelziekte die zowel de kolf als de pluim aantast. De opbrengst gaat daardoor grotendeels verloren.

  • S. reiliana N4 030914.JPG

    Het verschil tussen een resistent en aangetast ras
  • Kopbrand gebied.PNG

    De stippen geven aan waar besmettingen zijn gevonden. Vertegenwoordigers van de handel zullen aan kunnen geven waar deze percelen zich exact bevinden.

KWS heeft vastgesteld dat na de eerste waarneming ongeveer 10 jaar geleden, het gebied en het aantal percelen waar kopbrand is waargenomen flink aan het groeien is. Nadat eerst alleen besmettingen op kleigrond waren gevonden, zijn er nu ook op de zandgronden verschillende aantastingen gemeld.

Een probleem is dat de schimmel in de grond jaren vitaal kan blijven. Wie op deze percelen mais teelt heeft nog vele jaren kans dat de besmetting weer optreedt.

Kopbrand is een schimmelziekte die via de wortels de generatieve delen (kolf en pluim) aan kan tasten waardoor de opbrengst zo goed als geheel verloren beschouwd kan worden.

De schimmel kan overgaan  van perceel naar perceel door de wind, door machines, door personen, door besmet zaaizaad enzovoort.

Wie een besmet perceel heeft of mais teelt in de buurt van een perceel waar een besmetting heeft plaats gevonden, doet er volgens KWS goed aan om een resistent ras te telen. Deze eigenschap wordt echter nog niet onderzocht voor de rassenlijst beproeving. Wie een resistent ras wil telen is dus aangewezen op informatie van de kweker van een ras.

Het vaststellen van resistentie blijkt echter niet eenvoudig heeft KWS ondervonden. Ze vonden dat een ras dat het ene jaar op een veld ogenschijnlijk resistent was, het andere jaar op een andere locatie sterk aangetast werd. Een proefveldonderzoek van één jaar op één locatie heeft daarom maar zeer beperkt waarde om deze resistentie vast te kunnen stellen.

KWS heeft inmddels vijf jaar op verschillende locaties onderzoek gedaan naar resistentie tegen Kopbrand. Daaruit heeft zij zeven rassen geselecteerd die zeker resistent zijn tegen een aantasting. Dit zijn Autens, Stabil, Megusto, Kordalis, Katarsis, Efficiens en Figaro.

In het onderzoek heeft KWS ook rassen mee laten lopen uit de huidige aanbevelende rassenlijst en daaruit is gebleken dat zeker de helft van de rassen gevoelig is voor een aantasting. KWS waarschuwt telers in de buurt van besmette percelen daarom om indien mogelijk te kiezen voor een resistent ras. Dat geeft in dat geval zekerheid dat het gewas niet door een kopbrand besmetting verloren gaat.