Ook loonwerkers bij 'snelwegprotest'

Het aanbieden van de plannen van het Landbouwcollectief ging maandag 25 november gepaard met een 'snelwegprotest'. Dit om aandacht te vragen voor de agrarische sector, maar ook voor de bouw. Ook die deed mee via de actiegroep Grond in Verzet. Wat overigens een andere groep is dan de stichting Grond In Verzet die de actie van woensdag 30 oktober organiseerde. 

 

Farmers Defence Force riep vrijdag opnieuw op tot het voeren van actie. Deze keer op een publieksvriendelijke manier, namelijk door het plaatsen van trekkers langs opritten. De actie kreeg dan ook de naam "snelwegprotest". Dat gebeurde maandag 25 november toen landbouwminister Carola Schouten de plannen van het landbouwcollectief aangeboden kreeg. 

Niet alleen agrarische ondernemers steunden de actie ook diverse loonwerkers lieten zien met de sector begaan te zijn en deden mee. De volgende actie wordt voor zover bekend door Agractie georganiseerd, waaraan onder meer Boer Bewust meedoet, en bestaat uit een brunch in Amsterdam. 

Eind december wordt duidelijk hoe het tweede advies van Remkes er uit gaat zien. Daarin wordt onder meer weidegang meegenomen. Ondertussen is al bekend geworden dat de Raad van State oordeelde dat een drempelwaarde voor stikstof er niet zomaar kan komen. Waarmee een van de maatregelen uit het noodpakket al bijna geen soelaas meer biedt.