Ook borgstelling voor loonbedrijven

De Borgstellingsregeling voor mkb-kredieten wordt tijdelijk verruimd vanwege de PFAS- en stikstofproblemen. Het gaat dan onder meer om bedrijven die actief zijn in het grondverzet, de baggersector en de bouw. Ook loonbedrijven kunnen dankzij inspanningen van Cumela Nederland gebruik maken van deze regeling. 

 

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat stelt de Borgstellingsregeling vanaf 1 januari 2020 een jaar lang open voor diverse MKB-bedrijven.  Via deze uitbreiding komt de politiek de bedrijven tegemoet die grote problemen ondervinden als gevolg van de PFAS-regelgeving en de gestagneerde vergunningverlening veroorzaakt door gebrek aan stikstofbeleid. De bedrijven die gebruik kunnen maken van deze regeling zijn degene die minimaal 20 procent van de jaaromzet uit de getroffen sectoren halen. Daarnaast moet het bedrijf levensvatbaar zijn. 

Grondverzet en bagger

Keijzer heeft bij het vaststellen van de bedrijven die voor de regeling in aanmerking komen ervoor gekozen alleen de bedrijven meer te nemen die voor hun omzet afhankelijk zijn het verzet en de verwerking van grond of werkzaamheden uitvoeren in de grond of bodem. Dat zijn de bedrijven die met name geraakt worden door de PFAS-problemen. De deelsectoren die daarna specifiek genoemd worden zijn het grondverzet en de baggersector. Ook de bouwbedrijven komen in aanmerking wanneer ze een substantieel deel van hun activiteiten verrichten in de genoemde sectoren. 

Dankzij de inzet van Cumela Nederland komt het gemechaniseerd loonwerk eveneens in aanmerking voor de regeling. Het gaat dan om bedrijven die zich bezighouden met de aanleg en het onderhoud van openbaar en privaat groen. Om de lijst compleet te maken kan de regeling ook gebruikt worden door gespecialiseerde bedrijven die zich bezighouden met het saneren van verontreinigde bodems, (onder)waterbodems, verontreinigde grond- of oppervlaktewater en (ondergrondse) opslagtanks. Daar stopt het niet want de groep wordt verder uitgebreid met degene die zich bezighouden met de winning van zand, grond en klei en de bedrijven die de grondstoffen opslaan en verhandelen en transporteurs. "Ook die merken een terugval in de werkzaamheden."

Grote groep getroffen

De regeling illustreert meteen hoe groot de impact is van het tijdelijke handelingskader en de omvang van de groep bedrijven die hierdoor geraakt zijn of worden. Aanpassing van het kader heeft iets geholpen, maar nog altijd ontbreekt een norm voor het toepassen van grond in diepe plassen en daarmee ligt nog steeds veel werk stil. 

Naast de PFAS-problemen ondervindt ook een groep bedrijven hinder van de gestagneerde vergunningsverlening door het ontbreken van stikstofbeleid. Ook die bedrijven komen in aanmerking. Een bewuste keus. Zo worden namelijk beschouwd als een belangrijk onderdeel in de bouwketen die nu niet aan het werk kan. Het kabinet stelt dat de activiteiten van deze bedrijven zo snel mogelijk weer op gang moeten komen, dan wel moet stagnatie voorkomen worden. 

Peiljaar 2018

Als peiljaar voor deze regeling kan 2019 gebruikt worden, maar mag ook worden uitgeweken naar 2018. Die keus is gemaakt omdat de omzet van 2019, afhankelijk van de omvang van de problemen die ontstaan zijn door PFAS, misschien niet representatief zijn. Het jaar 2018 geeft dan een beter kloppend beeld.