Ook in 2020 veel overlast eikenprocessierups

De eikenprocessierups groeide over 2019 min of meer uit tot een plaag. Duizenden mensen kwamen als gevolg van klachten veroorzaakt door de haren van de eikenprocessierups bij de huisarts terecht. Op basis van de vlinderdichtheid stelt Kenniscentrum Processierups dat over 2020 de overlast minstens zo groot wordt. Om de aanpak verder te verbeteren wordt nog gewerkt aan verbetering van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups.  

  • in actie 9.jpg

    Over 2019 werd de overlast door de eikenprocessierups 'jeukrups' als zeer groot ervaren.
  • rups1.JPG

    Het gemiddelde aantal eikenprocessievlinders dat per val in Nederland is aangetroffen (Bron: Kenniscentrum Eikenprocessierups)
  • rups2.JPG

    Gemiddeld aantal vlinders per val in de provincies en Nederland in de jaren 2018 en 2019 en het procentuele verschil tussen deze twee jaren (Bron: Kenniscentrum Eikenprocessierups)

Over 2019 laat het gemiddelde aantal eikenprocessievlinders in diverse provincies bijna een halvering zien, toch wordt er in 2020 nog meer overlast voorzien dan in 2019. Hoe dit kan? "Het is nog steeds het een na hoogste aantal sinds 2012", zo laat het kenniscentrum weten. "Opvallend is dat alleen in Noord-Brabant bijna een kwart meer vlinders geconstateerd zijn." Het centrum weet niet waardoor op veel plaatsen minder vlinders in de vallen gevangen zijn. "Mogelijk is dit te danken aan de actieve bestrijding van de rupsen."

De bodem in

Een andere verklaring die wordt gegeven is dat de rupsen de bodem ingekropen zijn als gevolg van de warmte. "Dit kan ervoor zorgen dat er in de loop van het eikenprocessierupsseizoen van 2020 nieuwe rupsen tevoorschijn komen. Het effect van de bestrijding kan dan minder groot lijken. Ook dit jaar zagen we op diverse plekken waar de bestrijding goed was gegaan opeens uitbraken van veel eikenprocessierupsen", aldus het kenniscentrum. 

Door dit alles kan niet precies gezegd worden waar volgend jaar rekening mee gehouden moet worden. Het kenniscentrum rekent op een grote plaagdruk tot een zeer grote plaagdruk als er rupsen uit de grond komen. Om die rupsen nog beter te kunnen bestrijden werd eind september de Leidraad Eikenprocessierups bijgewerkt. "Daarvan stamt de laatste uit 2013." Het is echter een begin want het centrum laat weten de Leidraad de komende maanden verder uit te gaan werken.