Onkruidbeheersing met zonne-energie

Aannemersbedrijf M.J. Smits uit Nederhemert werkt aan een apparaat om CO2 neutraal het onkruid op verhardingen aan te pakken.  In een samenwerking tussen de deskundigen uit het eigen bedrijf en een aantal wetenschappers en medewerkers van bedrijven proberen zij een machine te vinden die straks sectorbreed is in te zetten.

 

  • verharding.jpg

    Smits hoopt dat dit soort voertuigen straks volledig kunnen draaien op zonne-energie.

Aannemersbedrijf Smits uit Nederhemert is een koploper op het gebied van milieu. In 2003 waren zij als één van de eerste bedrijven binnen onze sector ISO 14001 gecertificeerd. Sinds enkele jaren zijn zij ook gecertificeerd volgens voor de norm CO2 -Prestatieladder. De Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2 binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bij openbare aanbestedingen hebben bedrijven die in het bezit zijn van dit certificaat voordeel indien het door de aanbestedende dienst wordt opgenomen in de EMVI voorwaarden. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Ondernemer Smits zoekt nu met een team specialisten naar een innovatieve toepassing voor CO2-reductie bij onkruidbeheersing op verhardingen.

De inspiratie voor dit project kreeg Smits tijdens een uitzending van DWDD.  Lex Hoefsloot van LightYear ontvouwde daar zijn plannen voor een vierwiel aangedreven elektrische gezinsauto. Deze auto zou puur op zonnekracht kunnen rijden, vrijwel zonder opladen. Op basis van dit principe is Smits met haar innovatieteam aan de slag gegaan. Met het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor de werktuigdrager en de bewerkingsmethode sluit het team aan bij de eis uit de norm: ontwikkelingsprojecten die de sector faciliteren in CO2-reductie

De leden van de commissie van deskundigen waar Smits mee werkt komen uit de vakgebieden werktuigbouw, elektrotechniek, scheikunde en technische bedrijfskunde. Tevens is een van de Tu’s uit Nederland aan dit project verbonden. Deze zomer zijn de brainstormsessies over ideeën gestart, samen met bovengenoemde commissie van deskundigen. Binnenkort start het haalbaarheidsonderzoek om deze ideeën te toetsen.

Smits verwacht met de uitgewerkte maatregelen op jaarbasis voor haar bedrijf een CO2-reductie te realiseren van ca. 200 ton/CO2 per jaar. Als hoger liggend doel is de verwachting dat er een sectorbrede besparing kan worden gerealiseerd die tussen de 14.000 en 17.000 ton/CO2 per jaar ligt. Zo hoopt Smits met het project, buiten de voordelen voor haar bedrijf, zowel het milieu als de hele cumelasector een structurele besparing te bieden.