Onderzaai maïs komt in zicht

Dit jaar krijgen maïstelers op zand- en lössgronden voor het eerst te maken met nieuwe vanggewasregels. Als gevolg daarvan rekent zaadveredelingsbedrijf LG op fors meer telers die gaan onderzaaien. Voor veel bedrijven zal dat een grote uitdaging zijn, stelt het bedrijf. Om de keuzestress te verminderen is een mengsel ontwikkeld van 50 procent Westerwolde raaigras, 25 procent bladrammenas en 25 procent Japanse haver. Dit moet onder meer een hoge slagingskans creëren.  

Door de nieuwe regels voor het vanggewas op zand- en löss na de teelt van maïs hebben telers de keuze tussen voor 1 oktober oogsten of onderzaai tijdens de teelt. Hoewel er een paar redenen zijn om te kiezen voor onderzaai, zoals de vrijheid om zelf de oogstdatum te bepalen, blijkt onderzaai ook een uitdaging. 

Concurrenten?

"Voor onderzaai worden tot op heden hoofdzakelijk grasachtigen gebruikt", zegt Jan Roothaert, productmanager bij Limagrain. "Ervaring leert dat deze, afhankelijk van de weersomstandigheden, regelmatig niet goed slagen of juist te goed ontwikkelen en de maïs beconcurreren om vocht en nutriënten." 

Roothaert zegt dat ze met tal van groenbemesters getest hebben hoe zij zich gedragen onder maïs. "Een mengsel van Westerwolds raaigras, Japanse haver en bladrammenas gaf de beste resultaten op het vlak van slaging, mineralenvastlegging en beworteling, zonder de maïsgroei te hinderen", zegt Roothaert. Het advies van Limagrain is om onder te zaaien wanneer de maïs zich in het vijf of zes bladstadium bevindt. 

Op maat werk

Naast de vrijheid om het oogstmoment te bepalen ziet de zaadveredelaar nog zes voordelen.  Die zijn: meer opbouw van organische stof, binden van stikstof en kalium, activering van het bodemleven, minder erosie en verslemping, een grotere draagkracht en de bodem krijgt een beter vochtvasthoudend vermogen. Tegelijk wordt gezegd dat er geen algemeen advies bestaat en voor elk perceel afzonderlijk bepaald moet worden of onderzaai beter is of dat op 1 oktober na de oogst van maïs een vanggewas zaaien beter werkt.