NVWA schiet mis

Het NVWA meldde afgelopen week in haar jaarverslag dat er op vijftig procent van de gecontroleerde mestdistributiebedrijven iets mis was. Op het oog een slechte score. Volgens Hans Verkerk van CUMELA Nederland bewijst het, dat er op veel bedrijven niets mis is.

 

In het jaarverslag geeft de NVWA aan, dat er afgelopen jaar op 78 intermediaire bedrijven een controle is uitgevoerd. Op de helft van die bedrijven werd een overtreding geconstateerd, maar niet aangegeven wordt welke overtreding dat was.

Dat er maar op de helft van de bedrijven een overtreding werd geconstateerd bewijst volgens Verkerk, secretaris van de sectie mest, dat de NVWA de zaken niet goed in beeld heeft. “Als de NVWA onderzoek doet is dit namelijk op basis van aanwijzingen dat er iets mis is. Als ze dan in de helft van de zaken mis schiet, bewijst dit dat ze of de zaken niet goed in beeld heeft, of dat het erg meevalt met de misstanden. Er is echter geen enkele reden om op basis hiervan te constateren dat het bij de helft van de intermediairs mis gaat.” Die conclusie kan alleen getrokken worden na het uitvoeren van controles bij willekeurig gekozen bedrijven. De NVWA voert echter alleen gerichte controles uit bij bedrijven waarvan men een duidelijk vermoeden heeft dat er iets niet pluis is.