NVWA en RVO verscherpen controle mestsector

Zorg ervoor dat alles rondom mest klopt. Hans Verkerk, beleidsmedewerker meststoffendistributie, geeft aan dat de NVWA en RVO de controles duidelijk hebben verscherpt. Dat bleek ook weer toen er eerder deze maand invallen plaatsvonden bij een Twents bedrijf dat meststoffen vervoert en bij een bedrijf uit de omgeving van Zwolle. Tegen acht verdachten rondom de zaak in Someren is 4 jaar gevangenisstraf geëist door het Openbaar Ministerie (OM). "Het is vooral zaak ervoor te zorgen dat wat op papier staat en wat er feitelijk gebeurt één op één met elkaar kloppen.” Bijvoorbeeld bij het opslaan van verschillende mestsoorten in een silo ook registreren dat er verschillende soorten inzitten en niet gemakshalve de keus voor één soort maken.  

 

 

Jan Bakker was een van de bedrijven waar de NVWA een inval deed. Ondertussen zijn de medewerkers door het Openbaar Ministerie (OM) weer vrijgelaten. Bakker zelf meldt via een persbericht dat de medewerkers hun volledige medewerking gegeven hebben en op 19 juni weer aan het werk zijn gegaan. "Jan Bakker laat weten dat het bedrijf meent dat het bij de registratie en administratie van stoffen die zij opslaat en uitlevert, altijd te goeder trouw heeft gehandeld.

Goede samenwerking

"Het bedrijf beschouwt het immers als haar maatschappelijke taak om, als één van de grootste mestverwerkers van Nederland, bij te dragen aan een werkbaar en doelmatig systeem." De samenwerking met instanties als de NVWA en de Rijksdienst voor Ondernemend noemt Bakker goed. De zaken die bij Bakker spelen bevinden zich op gebied van wetgeving op het vlak van milieubeheer. 

De zaak van Bakker illustreert hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat wat op papier staat en wat er feitelijk gebeurt één op één met elkaar kloppen, stelt Verkerk. "De NVWA en RVO hebben de controles duidelijk verscherpt."

Het andere bedrijf, waarvan drie medewerkers werden aangehouden, wordt verdacht van het manipuleren van mestmonsters. "Bij een van de doorzoekingen is een ruimte gevonden waar vermoedelijk mestmonsters werden gemanipuleerd en waar de oorspronkelijke monsterzakken opnieuw werden verzegeld met een verzegelingsmachine", aldus de NVWA op haar website. Het was niet de eerste keer dat er onderzoek door de NVWA plaatsvond. "Eerder werden ook al doorzoekingen verricht en chauffeurs aangehouden", meldt de NVWA. 

Tot vier jaar gevangenisstraf

Het zijn zaken die het OM rekent tot zware overtredingen. Zo stelt het OM dat dit concurrentievervalsing veroorzaakt, het een gevaar is voor internationale afspraken, het overheidsbeleid ondermijnt, het de controle op het mestoverschot belemmert en ten slotte gevolgen kan hebben voor de verspreiding van dierziektes. Als optelsom daarvan werden op 20 juni gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen degene die betrokken waar bij de zwendel in Someren. 

Verkerk zegt dat alles een duidelijk signaal is dat ondernemers er echt voor moeten zorgen dat alles klopt.

Gevaar door weegbrug

Verkerk: "Ik merk dat verschillende mestverwerkers hun mestleveranciers nu dwingen om bij hen op de weegbrug te wegen en die gegevens op het VDM te gebruiken, terwijl de regels anders aangeven." De beleidsmedewerker begrijpt de behoefte om de eigen brug te gebruiken, maar "hiermee dwingen ze de vervoerders om de regels te overtreden." Achter de schermen wordt getracht hier wat aan te doen. "Wij lobbyen bij de overheid om de verwerkers die mogelijkheid formeel te geven, maar zo lang dat niet succesvol is, roep ik een ieder op zich aan de regels te houden. Verwerkers kunnen voor zichzelf natuurlijk wel de wegingen op eigen weegbrug registreren en daarmee hun eigen bedrijfsbalans maken. In het kader van de vrije bewijsleer kunnen ze daarmee het in balans zijn richting RVO en NVWA aantonen."