Nog te veel schade door graven in tuinen

Om stroomstoringen en onveilige situaties tijdens tuinonderhoud te voorkomen lanceren netbeheerders de campagne Veilig Graven in de tuin. Met de campgane hopen ze particulieren en hoveniers te bereiken en zo veel graafschades te voorkomen. Gemiddeld veroorzaken werkzaamheden in de grond, machinaal en met de hand, ongeveer 20.000 keer schade aan gasleidingen en elektriciteitskabels. 

Ongeveer 27 procent van de stroomstoringen in huishoudens was over 2018 het gevolg van schade door graafwerkzaamheden, zo laten Stedin, Enexis, Netbeheer en Liander weten. Reden voor de partijen om campagne te gaan voeren en meer bewustwording te creëren over hetgeen er in de grond zit.
Onderdeel van de campagne zijn tips voor particulieren en hoveniers om schades te voorkomen. Of het nu gaat om een paaltje de grond in slaan, het gebruik van een grondboor of een schep maakt niet uit. Wanneer er bij tuinwerkzaamheden een graafmachine ingezet wordt is het sowieso verplicht om Klic-melding bij het Kadaster te doen. "De melder ontvangt informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graafplek. Een dergelijke melding kost 16,50 euro. "
De campagne moet ervoor gaan zorgen dat gaslekkages, stroomstoringen en onveilige situaties zo veel mogelijk voorkomen worden. 

Graafschade voorkomen
Het voorkomen van graafschade is niet alleen in het belang van de omgeving, maar ook van degene die aan het werk is. In Grondig 4 wordt ingegaan op het handmatig graven en wordt duidelijk wat de consequenties kunnen zijn van de kosten die veroorzaakt worden bij graafwerkzaamheden. Klik hier om het artikel te lezen.