Nieuwe PFAS-norm geeft ruimte

Veel kleinschalig grondverzetwerk is vanaf volgende week weer mogelijk door de nieuwe PFAS-normen die minister Van Veldhoven vandaag heeft vastgesteld. Directeur Janneke Wijnia van Cumela blijft wel kritisch dat de aanpassing zo lang op zich heeft laten wachten. “We blijven daarom werken aan een schadeclaim omdat we vinden dat veel werk onnodig heeft stilgelegen.”

 

  • DSC01713 (Klein).jpg

    Met de nieuwe PFAS normen kan veel kleinschalig grondverzet waarbij grond afgevoerd moet worden volgende week weer op gang komen.

Minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen maakte vandaag bekend dat de norm voor PFAS omhoog gaat naar 0,8 en voor PFOS naar 0,9. Volgens haar blijkt uit het onderzoek van het RIVM dat dit achtergrondwaarden zijn die in de Nederlandse bodem voorkomen. “Met de verhoging van de norm zetten we een belangrijke stap waardoor veel grond- en baggerwerkzaamheden weer door kunnen, terwijl we zorgen voor de bescherming van onze gezondheid en het milieu.”

Gerben Zijlstra, inmiddels de PFAS-deskundige binnen Cumela is tevreden met deze nieuwe norm.  Hij verwacht dat hiermee tachtig procent van het kleinschalig grondverzet weer op gang kan komen. “Veel van onze leden zijn juist lokaal actief bij de kleine en middelgrote projecten. Denk aan het ontwikkelen van kleine woonwijken, het aanpassen van lokale wegen of het verbeteren van de waterhuishouding. Of bij het herinrichten van Natura 2000 gebieden. Dat is allemaal werk dat nu weer door kan gaan, zeker als de te verplaatsen grond al is onderzocht.”

Door de nieuwe maatregel mag grond die is onderzocht en waarvan de PFAS-waarde onder de 0,8 blijft weer overal worden toegepast. Is de waarde hoger, dan is bij een waarde onder de 3 alleen nog toepassing in de gebieden industrie en wonen mogelijk. Heeft een partij een nog hogere waarde, dan is er echt een probleem. Dan is voorlopig geen toepassing mogelijk.

Grootschalig grondverzet blijft vast zitten

Grote zorgen blijven er bij de organisatie over het uitblijven van mogelijkheden voor het grootschalig grondverzet. Het gaat daarbij om een jaarlijkse hoeveelheid van ongeveer 10 miljoen kuub grond.  Er is nu een oplossing voor de twee miljoen kuub die wordt gebruikt voor bijvoorbeeld dijkverzwaring of het aanleggen van geluidswallen. Het probleem blijft doordat er voor de 8 miljoen kuub die onderwater wordt toegepast nog geen aangepaste norm is. “Veel grootschalig werk zal daardoor stil blijven liggen,” stelt Wijnia. “Want zo lang de grond nergens heen kan, kan er ook niet gegraven worden. Voor projecten waar veel grond vrij komt, zoals de aanleg van tunnels of het afgraven van bouwterreinen is er daarmee nog geen oplossing. Er zal dus een grote druk op de grondmarkt blijven”

Zijlstra vindt daarom dat Van Veldhoven op korte termijn ook voor deze grondstromen met oplossingen moet komen. “Als dat niet gebeurt blijft veel materieel stil staan en blijven we schade lijden.”

Lucht voor baggeraars

Ook voor de toepassing van bagger in diepe plassen komen er ruimere normen. Deze gaan naar 0,8 voor PFAS en zelfs naar 3,7 voor PFOS. Bagger die vrijkomt en niet op land gezet kan worden, kan hierdoor weer worden afgevoerd naar de diepe plassen.

Voorbereiden claim gaat door

De nieuwe normen die nu ingaan zijn voor Cumela Nederland geen reden om af te zien van de aangekondigde schadeclaim tegen de overheid. Wijnia: Het blijft treurig dat we zo lang hebben moeten wachten op deze actie van het ministerie. Dit besluit had al in augustus genomen moeten worden toen het effect van het tijdelijk handelingskader duidelijk werd.” De vandaag aangekondigde verruiming van de norm toont volgens haar aan dat het ministerie gewoon onzorgvuldig is geweest bij het opstellen van het tijdelijk handelingskader. “Als gevolg daarvan lijden onze bedrijven grote schade en dat is nog niet voorbij omdat nog lang niet al het grondverzet vrijkomt. Wij zullen dus verder gaan met de voorbereiding van een schadeclaim.”

De aankondiging van het ministerie dat er een verhoging komt van de garantieregeling voor het MKB vindt ze een wassen neus. “Dan kunnen we extra geld lenen omdat het ministerie fouten maakt. Daar hebben we niets aan, want dan nog moeten de bedrijven het zelf weer terug zien te verdienen. Het enige dat helpt is vergoeding van de schade. Daar blijven we dus voor strijden.”