nieuwe eisen aan verbruik en CO2-uitstoot van zware trucks

Vanaf 1 januari 2019 moeten in de Europese Unie geleverde nieuwe zware trucks worden voorzien van een verklaring over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Dit heeft tot doel om het voor kopers gemakkelijker te maken om zuinige voertuigen met minder negatieve effecten op het klimaat aan te schaffen, waardoor de uitstoot van het vrachtverkeer daalt. Lars Mårtensson, Director Environment and Innovation bij Volvo Trucks:Volvo Trucks ziet dat als een goede stimulering.

Vanaf 1 januari 2019 wordt het in de Europese Unie wettelijk verplicht om nieuw geproduceerde vrachtwagens te voorzien van een verklaring met betrekking tot het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Deze wet wordt in een aantal stappen ingevoerd voor verschillende typen zware voertuigen. Voor elk individueel voertuig wordt een unieke verklaring met brandstofverbruikswaarden en CO2-emissies afgegeven, berekend op de fabrieksspecificaties en het transportsegment. Als basis voor de aangegeven waarden wordt een EU-gecertificeerd en gestandaardiseerd proces voor het simuleren van rijcycli gebruikt.

Lars Mårtensson, Director Environment and Innovation bij Volvo Trucks: “Het belangrijkste is dat de focus nu nog meer op brandstofefficiency en klimaatimpact komt te liggen. Dat is een cruciaal aspect voor de automobielindustrie, de transportsector en de samenleving in haar geheel”, aldus Mårtensson. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN is zwaar wegtransport verantwoordelijk voor circa zes procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en is de sector in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. “Daarom hopen we dat de nieuwe richtlijnen ook worden aangevuld met economische stimuleringsmaatregelen die het voor transportbedrijven aantrekkelijk maken om oudere voertuigen te vervangen door nieuwe, zuiniger vrachtwagens met lagere CO2-emissies”, vervolgt Mårtensson. Op dit moment zijn er nog geen beslissingen genomen in verband met belastingen of stimuleringsmaatregelen verbonden aan de nieuwe verklaringsvereisten.

Volgens het scenario in ‘A European Strategy for Low Emission Mobility’ van de EU wordt echter aangenomen dat de CO2-emissies van het goederenverkeer over de weg tot 2030 met gemiddeld 1,5 procent per jaar zullen afnemen. “Sinds het begin van de jaren negentig zijn we erin geslaagd om het brandstofverbruik voor nieuwe vrachtwagens met een vijfde te verminderen en elk jaar zetten we deze dalende trend door”, zegt Mårtensson. Hij voegt eraan toe dat de verklaring een goed startpunt is dat de juiste richting aanwijst, maar deze toont niet het hele plaatje. Om het brandstofverbruik en de klimaatimpact zoveel mogelijk te beperken in verhouding tot de te verrichten transportinzet moet elke vrachtwagen juist zijn gespecificeerd en met de juiste soft-offers worden aangeboden. Aandacht voor chauffeurstrainingen in zuinig rijden en geavanceerde transportplanningtools zijn voorbeelden van acties die enorme positieve effecten kunnen hebben.

Bijlagen: